Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme

Logikken bak datalagringsdirektivet er som kjent at med mindre staten sikrer loggføring og lagring av når vi kommuniserer med hverandre via telefon og e-post, samt når vi gjorde det og hvor vi befant oss da kommunikasjonen fant sted, vil ikke denne informasjonen finnes (enkelt tilgjengelig) for staten, dersom vi i fremtiden begår noe kriminelt og disse opplysningene kunne ha bidratt til å oppklare saken.

Poenget er med andre ord å sikre at vi ikke kan kommunisere med hverandre i private sammenhenger, uten at dette loggføres for fremtiden. Som potensielt bevis i en tenkt straffesak mot oss.

Vi mennesker kommuniserer imidlertid via mange andre former for tekniske medier; så som Skype, diverse chatte-tjenster på nett og, om enn i minkende grad, pr brevpost. For ikke å glemme; vi møtes jo også fysisk, og snakker med hverandre – “under fire øyne”, som det heter.

La oss et øyeblikk glemme alle de rettslige, prinsipielle innsigelsene mot datalagringsdirektivet. La oss i stedet akseptere dets egen logikk, og logikken til dem som hevder at vi må innføre slik tvangsloggføring av opplysningene om vår kommunikasjon via telefon og e-post, slik at politiet lettere skal kunne oppklare kriminalitet.

Hvorfor i all verden skal vi da akseptere at folk fremdeles skal kunne kommunisere aldeles fritt, uten noen som helst plikt til å loggføre noe som helst, så lenge kommunikasjonen forgår på andre måter enn via telefon og e-post?

Kan Erna Solberg, Jens Stoltenberg eller andre i Høyre eller Arbeiderpartiet gi meg et prinsipielt begrunnet svar på hvorfor det ikke også skal innføres en plikt for borgerne til å føre logg over nøyaktig de samme opplysningene om sin private kommunikasjon, når den skjer via andre tekniske medier enn telefon og e-post, eller når den skjer uten tekniske mellomledd, i fysiske møter?

Hvis vi risikerer å bli en kriminell frihavn, samt utsetter Norge for risiko for terror, med mindre datalagringsdirektivet innføres (som hevdet av Høyre, Arbeiderpartiet og politiet), er det da ikke uansvarlig å akseptere at borgerne har alle disse andre mulighetene til å kommunisere privat, uten noen som helst loggføring?

 

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

27 Comments

 1. Kan vel nesten anta at DLD er fremmedfrykt (for det store og skumle internettet) og/eller EU-smisk.

 2. DLD er maktens svar på følelsen av manglende kontroll med stadig friere borgere, og de maktlojales svar på frykten for alt annet enn det bestående – grunnet en illusjon om at det bestående er noe man vedlikeholder ved å begrense opposisjon og “uorden”.

 3. Her i Danmark har vi haft noget tilsvarende i effekt siden september… 2008 eller 2007 , jeg husker ikke ret hvilket år det var. Indtil videre har politiet requestet data til to (2) sager, og de fandt ud af … at der var så enorme mængder data, at de ikke kunne bruge det til noget som helst.

 4. Jeg vil tro at PET har hentet ut i langt flere saker – men som i Norge, er ikke det som foretas av sikkerhetspolitiet i forebyggende virksomhet, gjenstand for offentlig innsyn. Uansett, er selve logikken uakseptabel i en liberal rettsstat.

 5. La oss snu det på hodet! Er det akseptabelt at påtalemyndighetene får lov til noe som helst? Vi “tillater” jo litt datafangst for bekjempelse av kriminalitet i dag. Til og med datatilsynet ser at 21 dagersregelen kan revideres slik at ip-trafikk lagres lengre. Spørsmålet mitt blir da. Hvor mye skal man kunne lagre? Slik det fremkommer i denne postingen så er det alt eller ingenting!

 6. Ja, det er akseptabelt at bevis sikres – når det er saksrelatert og målrettet. Det har jeg skrevet mer enn nok om, også her på bloggen. Det som ikke er akseptabelt er generell, systematisk bevissikring av alle borgernes kommunikasjonsdata – uavhengig av noen sak, kun med tanke på eventuell bruk i potensielle, fremtidige saker.

  Dagens forslag til datalagring bygger på den logikken som jeg har beskrevet i innlegget – og hvis man forsvarer den logikken, må man altså kunne svare på hvorfor man ikke vil fullføre tankegangen – når begrunnelsen er at det svekker kriminalitetsbekjempelsen på en uakseptabel måte, dersom det ikke finnes logger over når, hvor, hvor lenge og ved hvilke midler folk har kommunisert, når dette kan bidra til å oppklare en straffesak.

  Hvis du ikke kan svare på spørsmålet, kan du faktisk ikke forsvare din egen logikk – så enkelt er det.

  (Hva gjelder IP-adresser, har jeg skrevet om hvorfor dette er noe annet [enn de kommunikasjonsdataene jeg snakker om her] i blant annet denne bloggposten http://www.uhuru.biz/?p=567 )

 7. BrittLysaa

   /  March 31, 2011

  Jeg ha hatt fast IPnummer så lenge jeg har hatt DSL. At min ISP kjenner mitt IPnummer betyr ikke at IP-trafikk lagres. Jeg har også “hemmelig” tlf.nummer. Om mitt IP# eller tlf# skulle dukke opp i en kriminalsak så er jeg identifiserbar.
  Derimot, å lagre mine elektroniske kommunikasjons data (trafikkdata) – er noe annet, så du bør ikke blande disse tingene.
  Jeg regner med at også Datatilsynet ser at det kun er tidsspørsmål innen alle har fast IPadresse.

 8. Lengre lagring av IP-adresser != DLD, det er bare en liten del av DLD.

 9. Nickwiz

   /  March 31, 2011

  Sikkert mange som har sett den før, men dog:

  «27C3: Data Retention in the EU five years after the Directive»

  Slides:
  http://www.scribd.com/full/46069370?access_key=key-1q6c6gnforq2wyqm9qjw

  Eks. side 17, 18, 25 …

 10. Nettopp! Derfor mener jeg at vi snarest må innføre Gardindirektivet: Det er lov å trekke for gardinene så sant man loggfører hvem som er til stede og kommuniserer. Logikken er som Jon WAa presist skriver akkurat den samme.

 11. Gunnar Arne Finjord

   /  March 31, 2011

  Mennesker som deg er uhyre viktig å ha i denne kampen. 🙂

 12. Takk, men minst like viktig er det at alle som mener noe om slike saker, tydelig melder fra og utfordrer de stortingsrepresentantene som avgjøre de politiske valgene. De har alle e-postadresser, som finnes på partiets nettsider….

 13. Morten

   /  April 1, 2011

  Nok en forklaring på DLD’s fortreffelighet fra en Høyre representant.
  http://hoyre.no/www/hoyre_der_du_bor/finnmark/aktuelt/Datalagringsdirektivet,+styrket+personvern+og+kriminalitetsbekjempelse..d25-TwtfQYJ.ips

 14. Morten Hedegaard-Larsen

   /  April 1, 2011

  Ja, dette er en viktig kamp. Jeg har selv via facebook “plaget” vår lokale Høyrerepresentant, Arve Kambe. Dessverre unngår han konsekvent å svare på vanskelige og prinsipielle spørsmål. Tar det som et signal på at han ikke kan/klarer å frembringe troverdige svar.
  Jeg må få lov å avslutte med å si jeg er imponert over det arbeidet du legger ned i dette! Linker til alle dine DLD innlegg er behørig delt.
  Tusen takk!!

 15. Takk – og ikke minst for at du bidrar til å å holde debatten levende i dine fora!

  Ja, det er med god grunn Arve Kambe m fl unnviker og eller unngår å svare på de “vanskelige” spørsmålene. Jeg spurte sist i går Bent Høie om han kunne forklare hvilken prinsipiell, relevant forskjell som tilsa at telefonkommunikasjon skulle loggføres, mens opplysninger om kommunikasjon som skjer via f eks Skype eller for den saks skyld i et møte i en park ikke bør loggføres – ut fra samme argumenter som han bruker for DLD. Det kom ikke noe svar… Når tilhengerne lykkes med å teknifisere debatten, slik at det fremstår som om politiet mister noe som det burde ha, på grunn av “teknikaliteter”, tapes det prinsipielle perspektivet for mange..

 16. Anonymous

   /  April 1, 2011

  Når google kjørte rundt og scannet trådløse nettverk ble store mengder annet data lagret ved uforsiktighet. Men for å få noe vettugt ut av rå-data, må infoen ‘formateres’. Skal politiet gjøre dette, eller outsource oppgaven? Hvor mange vil ha adgang til data-materialet, og hvordan vet jeg at ikke min data blir hentet i samme slang som herr skurk?

 17. Camilla Helgesen

   /  April 1, 2011

  Jeg regner jo med at Ap og H har lagt en slags femtrinnsplan her, der trinn 1 er innføringen av dld. Trinn 2 vil være å evaluere og konkludere med at det naturligvis ikke er tilstrekkelig, og så vil trinn 3 være utvidelse til å gjelde også andre tekniske medier. Trinn 4 vil ikke overraskende ligne trinn 2, og trinn 5 blir da å gripe tak i alle de hemmelige møtene som foregår til daglig under fire øyne. Kanskje lages det ytterligere trinn også, etter hvert som paranoiaen brer seg utover. Og vips så har vi total overvåkning. Fuck det prinsippielle. Regjeringen har for en gangs skyld en langsiktig plan.

 18. Tror man skal lete lenge etter politikere som står fast på prinsipper (med unntak DLF). Når de klarer å lire av seg quotes som: “Dette vil bli en styrking av personvernet” blir jeg kvalm. Takk for at du argumenterer ut fra prinsipper og gjør det så krystalklart som dette.

 19. Thomas Remme

   /  April 2, 2011

  …DLD vil forresten være konkurransevridende:
  Med de krav som stilles, og de tekniske løsninger som kreves (kryptering), så vil lagring av overvåknigsdata bli veldig dyrt. Små aktører vil skvises ut, og kun de store overlever…

  Det triste er at selv med 99,9999% sikkerhet så vil teoretisk sett over 40 mennesker være i faresonen for kriminelle / hackere mm. Dette er selvsagt et lite realistisk eksempel: Får datakyndige først “hull på byllen” vil informasjon om titusenvis av lovlydige, uskyldige borgere være til salgs i kriminelle miljøer.

  Noe av det mest skremmende jeg har sett i denne debatten er en representant for PST som svarer med latter på forespursel om hvorfor Forsvarsdepartementet advarer mot farene ved DLD. http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/721017/ – ca. 11:55.

  …samme fyren sier forøvrig at vi ikke trenger å lagre så sikkert, siden vi legger igjen så mye elektronisk informasjon allerede…

  Jeg blir så oppgitt og lei…

  Forresten – her er siste fra Torbjørn Røe Isaksen:
  “Slaget er tapt, så da kan vi likegodt stemme for – slik er tradisjonen, man følger partiet.” Demokratiet er ikke bare for til for å gjøre som majoriteten vil – det har også til oppgave å beskytte og ivareta mindretallets interesser.

  En skulle tro at i en så viktig sak som dette, da følger man sine prinsipper. Hva skader det? Saken er jo visstnok tapt allerede? Kanskje hadde Røe Isaksen vunnet stemmer ved å være modig og prinsippfast? Han sier j selv at Høyre er delt ganske så på midten i synet på DLD – ville det ikke da være naturlig å gi motstanderne en stemme?

  Torbjørn Røe Isaksens handlinger blir som å stemme for dødsstraff, selv om man er motstander, fordi bøddelen forsikrer at øksa er skarp…

 20. Arne

   /  April 2, 2011

  Mitt svar på spørsmålet som stilles er at det ikke finnes noen prinsipiell årsak til at man ikke kan utvide datalagringsdirektivet til å også omfatte andre kommunikasjonsformer. Dette er lovgiverne tydeligvis oppmerksom på: http://www.digi.no/866595/dld-kan-utvides-i-det-stille

 21. Problemet er at det er så godt som umulig å få ting 99,9999% sikkert, teknologisk er det vel i teorien mulig, men så lengde dataene skal kunne hentes tilbake igjen så skal det ikke mer enn EN utro tjener til før dataene kan komme på avveie, bare se på USA, 1 person ga en enorm del av deres “hemmelig” nett til før wikileaks sitter på enorme mengder med informasjon.

 22. …jeg satt ting på spissen for å få frem nettopp dette:
  Selv med ekstremt høy sikkerhet vil der alltid være hull.
  Da vil data komme på feile hender, og uskyldige rammes.

  Jeg har (hadde) tro på at et slikt konkret, håndfast eksempel skulle nå frem.
  …synd at motparten i debatten ignorerer eller fjaser vekk dette aspektet.
  “Der lagres jo mye fra før”, “du bruker jo FaceBook”… *sukk*

 23. Thomas R

   /  April 11, 2011

  Takk for god link. Slides fungerte ikke, dessverre.

 1. DLD: Fra tilhenger til motstander… « Geekpod
 2. For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff | § UHURU
 3. Klargörande argument om datalagringsdirektivet för de trögtänkta #dld #svpol « Emil Isberg

Leave a Reply