Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet

Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at Politiets fellesforbund på sine nettsider *, har gjengitt i fulltekst et debattinnlegg som jeg hadde på trykk i VG 1/4-2011 – uten at jeg noensinne har blitt spurt om å gi mitt samtykke til dette.

Dette er selvsagt et brudd på åndsverkloven, da det er i strid med mine rettigheter som opphavsperson etter åndsverkloven § 2, jf § 1 – og krenkelsen av opphavsrettighetene er både straffesanksjonert og erstatningsbetingende etter åndsverkloven §§ 54 flg.

Det skulle være unødvendig for noen å utgi andres åndsverk på den måten, uten å ha inngått avtale om det – særlig når man,som i dette tilfellet, enkelt kunne ha lenket til originalartikkelens nettversjon på vg.no.

Det er dessuten lite tillitsvekkende at politiets egen fagforening, som selv representerer ordensmaktens tjenestemenn, så eklatant overser klar, norsk lov.

Jeg har derfor sendt en e-post til redaktøren for Politiets fellesforbunds nettside, med kopi til Politiets fellesforbunds leder, Arne Johannessen, der jeg ber om deres kommentar:

Emne: Politiets fellesforbunds holdning til åndsverkloven § 2, jf § 54 flg

Jeg noterer med undring at Politiets fellesforbund på sine nettsider pf.no, har publisert en fulltekst kopi av mitt debattinnlegg i VG 1. april 2011:

http://www.pf.no/id/19970.0

Jeg har som opphavsperson aldri blitt spurt om å gi, lang mindre gitt, samtykke til slik publisering, jf åndsverkloven § 2, jf § 1.

Politiets fellesforbunds handling utgjør derfor en overtredelse av åndsverkloven § 2 – noe som er både straffbart og erstatningsbetingende etter åndsverkloven § 54 flg.

Har Politiets fellesforbund kommentarer til dette?

Jeg er spent på forklaringen fra ordensmaktens fagforbund…, men så dårlig rustet som de er, både med hensyn til kompetanse og penger, har jeg nok ikke hjerte til å kreve erstatning – av hensyn til fellesskapet 😉

[Oppdatering 11/4 kl 16:00:]

Jeg har nå fått følgende svar fra Politiets fellesforbund:

Hei!

Vi beklager veldig.

Innlegget ditt er nå slettet, og vi skal sørge for at dine synspunkter ikke kommer ut på våre sider senere.

Vi ønsker å gi våre medlemmer et mest mulig balansert og helhetlig bilde av verden – også på den måten at vi viser at andre mennesker og organisasjoner har andre meninger enn oss selv og det må vi godta.

De fleste vil jo også synes det er fint å få fram meningene sine flest mulig steder.

Men vi har oppfattet poenget og vi skal som sagt sørge for at dine meninger aldri kommer ut via oss mer.

Og jeg har svart tilbake:

Takk for svar!

Jeg har ikke noe mot at informasjon og meninger spres i samfunnsdebatten; tvert om. Det er noe jeg mer enn gjerne bidrar til.

Men det er likevel en selvfølge at man ikke publiserer andres verk, uten å avklare dette på forhånd. Man kan fritt benytte seg av sitatrett, der konteksten hjemler det, og man kan fritt lenke til stoff der det opprinnlig er lagt ut. Slike juridiske selvfølgeligheter, vil jeg anta at en særlig en organisasjon som PF var innforstått med.

For min del, ville jeg ikke ha hatt noe mot at PF publiserte innholdet i vedkommende innlegg, dersom man hadde spurt. Da hadde jeg ikke krevd noe vederlag, men hadde bedt om at det ble lenket til min egen nettside.

Det er for så vidt et tilbud som PF kan benytte seg av fremdeles, om ønskelig.

Så får vi håpe at Politiets fellesforbund har lært at samfunnsdebatt og lov og orden kan være fullt forenlige størrelser – og at selv den beste kan komme til å begå kriminalitet, sånn i farta…

[Oppdatering II, 12/4:]

Jeg skal innrømme at jeg har vurdert om det var smålig av meg å ta opp denne saken på denne måten. Tanken var opprinnelig at det var mer enn en viss ironi forbundet med at en organisasjon som i samfunnsdebatten blant annet har vært offensiv med hensyn til å formidle at politiet mangler verktøy til å bekjempe lovbrudd i den digitale verden, selv hever seg glatt over loven, når det gjelder grunnleggende opphavsrett. Ironien forsterkes ved at det blant annet er på grunn av politiets manglende prioritering av anmeldelser om opphavsrettskrenkelser på nett, at rettighetshaverindustrien til stadighet ber om strengere sanksjoner mot slike krenkelser (herunder blokkering av nettsider, utestenging fra nett m v) og at private aktører har bedt om, og fått, konsesjon til å bedrive privat overvåkning av nettaktivitet.

Når jeg nå ser Politiets fellesforbunds reaksjon på den lille, enkle saken jeg har tatt opp her, bekrefter det etter min mening at det var betimelig å ta det opp. I morges fikk jeg nok en e-post fra forbundet, der det vises til at jeg har gjengitt brødteksten i vår e-postutveksling, og hvor Politiets fellesforbund spør om jeg har lov til å spre dette på nettet, og om ikke “privat” e-post er beskyttet av åndsverkloven…

Mitt svar til Politiets fellesforbund lyder:

Én sak er at PF reagerer slik man gjorde, etter at jeg gjorde oppmerksom på et åpenbart brudd på åndsverkloven.

Når PF nå i tillegg reagerer på at jeg i en kritisk kontekst deler brødteksten i min korrespondanse med PF i forbindelse med lovbrudd fra PFs side, er jeg fristet til å tilby/anbefale PF et grunnleggende kurs i forholdet mellom ytringsfrihet, opphavsrett og offentlighet.

Jeg har bevisst unnlatt å gjøre gjeldende noe rettslig krav, selv om PFs forhold utvilsomt er erstatningsbetingende. Jeg tok opp saken alene på prinsipielt grunnlag, da jeg syntes at det var spesielt at en organisasjon som PF tydeligvis ikke praktiserer grunnleggende opphavsrett på nett. Derfor ba jeg opprinnelig bare om PFs kommentar.

Jeg har ved enkelte tilfeller rettet tilsvarende henvendelser til andre aktører – både på klienters og på egne vegne. De har stort sett beklaget og sagt at de ikke var klar over eller ikke hadde tenkt på åndsverkloven. Og de har (i tilfellene hvor det dreide seg om mine skriverier) enten fått aksept i etterkant, eller blitt enige om å bare å sitere enkelte avsnitt, kombinert med lenke til mitt nettsted.

De kommentarene jeg har fått fra PF hittil, tyder på at PF er mer opptatt av at det er brysomt at noen reagerer på PFs manglende respekt for loven, enn man er av egne lovbrudd.

Det gjør ikke saken mindre interessant for offentligheten.

Kanskje er det smålig av meg å ta opp dette og å dele det med offentligheten. Selv synes jeg det illustrerer at vi har å gjøre med en organisasjon som ikke bare blir indignert over at noen bruker allmenn lovgivning mot dem selv, men som i tillegg har et mildt sagt spesielt perspektiv på sin egen rolle, og på hvilke spilleregler som gjelder i offentlig debatt.

Dette er noe som Politiets fellesforbund er like velkommen som alle andre til å kommentere og debattere, også på denne nettsiden.

* Etter min første henvendelse ble innlegget fjernet – selv om jeg har foreslått en løsning som kunne gjøre det tilgjengelig via deres nettsider. Det er deres selvstendige valg.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

26 Comments

 1. Frank

   /  April 11, 2011

  Spør om du får tilgodelapp på aktuelle gebyrer, eller at de kan slette noen “forenklede” forelegg fra bøteregisteret — om du har noen slike da.

 2. Sigurd Hansen

   /  April 11, 2011

  Det er utrolig å lese svaret fra hvem det nå måtte være på PF. For det lyser trassig barn lang vei av det. Det de burde gjort var jo å legge seg flat, beklage og forklare intensjonen med publisering og spørre pent om de kunne få bruke innlegget. Det lyser veldig tydelig igjennom at her blir man fornærmet fordi at du for det første finner på å være uenig med PF og så er frekk nok til å klage i ettertid når de gir deg spalteplass. Hehe, takk for at du delte!

 3. Kjetil T.

   /  April 11, 2011

  Eg synest definitivt at du bør krevje honorar for den urettmessige bruken av di tekst.

 4. Kim V.

   /  April 11, 2011

  Alt dette for et debattinnlegg hos VG på en kvart side? Synes heller det virker som om du har et behov for å finne noe å ta dine erklærte motstandere på? Bare for prinsippet liksom?

 5. “Alt dette”?

  Jeg har verken gjort krav på det ene eller det andre – selv om det hadde vært automatikk i et mindre erstatningskrav i dette tilfellet.

  Jeg har bare påtalt og bedt om en forklaring på en ganske arrogant holdning til både jus og alminnelig folkeskikk – ikke overfor en privat amatør, men overfor en organisasjon som representerer lov og orden, og som selv opptrer jevnlig som indignert over brudd på nettopp dette. Og som selv nærmest konsekvent henlegger anmeldelser om opphavsrettskrenkelser på nett, slik at den private rettighetsindustrien, med troverdighet, kan overbevise politikerne om at sterkere lut som blokkering (sensur) av nettsider, utestengelse fra nettet med videre, må til i kampen mot ulovlig, digital kopiering.

  Men om du, anonymt, vil mene at dette er meningsløst, står det deg fritt.

 6. Lise

   /  April 12, 2011

  Men har du egentlig lov til å publisere et internt svar fra Politiets Fellesforbund på din nettside?

 7. Din arbeidsgiver (Politiets fellesforbund, der du er informasjonsmedarbeider) stilte tilsvarende spørsmål i e-post som jeg mottok i morges. Her er hva jeg svarte på den e-posten:

  “Én sak er at PF reagerer slik man gjorde, etter at jeg gjorde oppmerksom på et åpenbart brudd på åndsverkloven.

  Når PF nå i tillegg reagerer på at jeg i en kritisk kontekst deler brødteksten i min korrespondanse med PF i forbindelse med lovbrudd fra PFs side, er jeg fristet til å tilby/anbefale PF et grunnleggende kurs i forholdet mellom ytringsfrihet, opphavsrett og offentlighet.

  Jeg har bevisst unnlatt å gjøre gjeldende noe rettslig krav, selv om PFs forhold utvilsomt er erstatningsbetingende. Jeg tok opp saken alene på prinsipielt grunnlag, da jeg syntes at det var spesielt at en organisasjon som PF tydeligvis ikke praktiserer grunnleggende opphavsrett på nett. Derfor ba jeg opprinnlig bare om PFs kommentar.

  Jeg har ved enkelte tilfeller rettet tilsvarende henvendelser til andre aktører – både på klienters og på egne vegne. De har stort sett beklaget og sagt at de ikke var klar over eller ikke hadde tenkt på åndsverkloven. Og de har (i tilfellene hvor det dreide seg om mine skriverier) enten fått aksept i etterkant, eller blitt enige om å bare å sitere enkelte avsnitt, kombinert med lenke til mitt nettsted.

  De kommentarene jeg har fått fra PF hittil, tyder på at PF er mer opptatt av at det er brysomt at noen reagerer på PFs manglende respekt for loven, enn man er av egne lovbrudd.

  Det gjør ikke saken mindre interessant for offentligheten.”

 8. reneord

   /  April 12, 2011

  Meget fornøyelig lesning, blandet med forbløffelse og uro over PFs barnslige reaksjon. Her burde de ha lagt seg flate, ikke minst som representanter for lovens utøvende makt. Hvis politiet kan stjele, så kan vi vel alle?

 9. Ottar

   /  April 12, 2011

  Ja, det var smålig. Det viser bare hva slags person du er, så bare fortsett med å legge ut hele føljetongen. Det er spesielt interessant i lys av lignende tabber du selv har gjort, bl.a. ved å legge ut utskrift av en kjennelse, med fullt personalia på offeret i en voldtektssak, på din nettside, og linke til det fra Twitter. Så vidt jeg vet har du ikke beklaget dette overfor domstolen eller offeret.

 10. Du har rett i at jeg la ut en kjennelse om oppheving av nedlagt referatforbud, der navnet på såvel siktet som fornærmet fremgikk i teksten. Dette var ikke rettstridig, men det var heller ikke min hensikt å legge ut den versjonen av dokumentet, og det var unødvendig. Derfor erstattet jeg dokumentet med en versjon hvor jeg hadde sladdet navnet, umiddelbart etter at jeg ble oppmerksom på det – samme dag.

  At du synes at det er smålig av meg å reagere slik jeg gjør overfor Politiets fellesforbund i nærværende sak, må jeg imidlertid bare leve med. Du kunne kanskje begrunne det nærmere, på en måte som knytter seg til innholdet i denne saken.

 11. Jan olav frantsvold

   /  April 12, 2011

  Hei Jon. At du som eksponent for både opphavsrettskunnskap og talefør motstander av datalagring reagererer lett å forstå. Du bør likevel skille mellom Politiets Fellesforbund som interesseorganisasjon og representanter for politiet som sådan. Det er ingen grunn til å tro at dette er gjort for å neglisjere dine rettigheter. alt det beste, Jan Olav Frantsvold (leder for politijuristene – også en interessegruppe i politiet)

 12. Hei, Jan Olav!

  Jeg er helt enig med deg, med hensyn til skillet politimyndighet som sådan og polititjenestepersoners fagforbund – et skille jeg mener at jeg har opprettholdt her. Samtidig har Politiets fellesforbund i flere sammenhenger opptrådt som langt mer enn en klassisk fagforening, med hensyn til blant annet debatter om lovgivning om nye politimetoder – med en slags “politistemme”. Reelt sett synes jeg derfor ikke at det er helt malplassert å behandle Politiets fellesforbund som reelt sett representativ for politisynspunkter og -holdninger.

  Ellers har jeg ikke ett sekund tenkt at denne saken har noe som helst å gjøre med min person. Jeg er selvsagt ansvarlig for å ha bragt den ut i “offentlig” diskusjon, og det gjorde jeg først og fremst på grunn av det jeg ser på som en viss ironi. For meg personlig (som opphavsperson), er det en bagatell. At saken har “utartet” seg, vil jeg imidlertid hevde skyldes Politiets fellesforbunds måte å besvare kritikken på.

  Og selv om jeg er bevisst min noe harselerende tone, vet jeg at det finnes mange “amatører” på nett, som faktisk lurer på hva man kan og ikke kan gjøre med andres stoff. For dem er dette en sak som er godt egnet for å illustrere reglene.

  Alt vel

  Jon

 13. Anders Hofseth

   /  April 12, 2011

  Som representant for dem som synes dette er en relevant (om ubetydelig) sak, takk for at du har trillet den ut i dagslys – og tolv poeng for dagens artigste outing.

 14. “Men vi har oppfattet poenget og vi skal som sagt sørge for at dine meninger aldri kommer ut via oss mer.”

  Den siterte teksten over er ganske festlig. Jeg velger å tro at det var litt uheldig ordvalg som fikk det til å høres emo ut!

 15. Sigurd Hansen

   /  April 12, 2011

  Må bare påpeke at det er vanligvis regnet som god skikk og bruk på internett å opptre under fullt navn og flagge tilhørighet når man har interesser i saken som diskuteres. Om du nå er Lise som jobber i PF slik Jon Wessel-Aas skriver her. Er nemlig så kjedelig om sånt kommer for en dag etterpå, ref SAS/Norwegian-saken som nylig har hatt en runde i avisene.

 16. Sigurd Hansen

   /  April 12, 2011

  Hvis det er slik at det er tilfeldigheter som gjør at dette høres vel sårt ut så har denne personen en merkelig måte å kommunisere på. Det er ofte å lese mellom linjene som gir den virkelige meningen. At man på 5-6 setninger klarer å skrive 4 der sårheten skinner igjennom, det må ligge noe under. Mye småtteri der som kan tolkes.

  “…vi skal sørge for at dine synspunkter ikke kommer ut på våre sider senere.”
  “De fleste vil jo også synes det er fint å få fram meningene sine flest mulig steder.”
  “Men vi har oppfattet poenget og vi skal som sagt sørge for at dine meninger aldri kommer ut via oss mer.”
  “Innlegget ditt er nå slettet, og vi skal sørge for at dine synspunkter ikke kommer ut på våre sider senere.”

 17. Anders Hofseth

   /  April 12, 2011

  Jeg tror passiv-aggressiv er den psykiatriske termen.

 18. Arendal

   /  April 13, 2011

  Er vel mer du som oppfører deg som en liten unge. Du passer godt som advokat med de utrolig firkantete holdningene dine til omverdenen rundt deg! Grattis med årets smålighetspris!

 19. Det hadde vært interessant om du kunne utdype mer presist hvorfor du mener det. Synes du at det er uproblematisk at en organisasjon som Politiets fellesforbund hever seg over grunnleggende regler om regler om opphavsrett? Synes du at det er smålig å peke på det, og lage et eksempel av det – i stedenfor å gjøre rettslige krav gjeldende? Jeg bare lurer. Hva er problemet her?

 20. Lykkja

   /  April 13, 2011

  Her er det mange gode poenger som viser at Politiets fellesforbund, som har fortalt befolkningen med politi-autoritet hvor viktig Datalagringdirektivet er, ikke forstår grunnleggende ytringsfrihetsprinsipper, grunnleggende opphavsrettslovgivning, grunnleggende nettikette, og attpå til reagerer rett ut barnslig.

  Det er utrolig morsomt i forhold til at Datalagringsdirektivet egentlig bare er en europeisk versjon av ACTA og som først og fremst er ment for å etablere den trykte papirverdenens knapphet og kontroll på internett. Dette viser med tydelighet at Politiets fellesforbund neppe har den fjerneste anelse om at de er “nyttige idioter”, eller føler seg beæret av å ha slike roller.

  Det som er trippel morsomt er at de gamle etablerte IP-bransjenes bestrebelsene for å forsøke å etablere “trykt papir”-egenskaper ved internettets forretningsmodeller med større og større sansynlighet skader de gamle aktørenes framtidsutsikter mer og mer (dvs. musikk, film, forlag, aviser). Politiet skal altså med DLD og ACTA etterforske og håndheve de etablerte aktørenes eget selvmord. Selv om disse mislykkede forsøkene har blitt nevnt i taler fra Francis Gurry i WIPO og Medvedev på World Economic Forum begge i 2011, så er denne supertankeren av Vestens globale økonomis strategi ikke mulig å snu i en håndvending, og dette DLD og ACTA blir bare en tragikomedie av globalt format i samme stil som klimaendringene. Man må bare nyte synet av hodeløse dinosaurer som virrer omkring med sine nyttige idioter som en enda mer hodeløs heiagjeng. Herlig når rå makt og dobbeltmoral taper.

 21. Lykkja

   /  April 14, 2011

  Vil bare legge til at det er ikke noen liten kriminell handling som Politiets fellesforbund har gjordt her ifølge mange av de som står bak DLD. Bare det å lenke til en webside er det enkelte fra opphavsrettslobbyen som mener burde bli forbudt. Sitatretten er det mange forfatterforeninger som mener bør innskrenkes kraftig. Faktisk så mener en del næringslivsinteresser at offentlig finansiert innholdsproduksjon som NRK er konkurransevridende og må stoppes. Huffington Post har blitt kraftig angrepet for å lenke til nyheter fra tradisjonelle media som er minst like ille. Hele domener til dugnadsbasert kultur blir tatt ned av USA av årsaker de ikke kan begrunne (terror, barneporno, opphavsrettsbrudd) og heller ikke engang bryr seg med å begrunne.

  Hvis Politiets fellesforbund mener dette er smålig, så enten så vet de null og niks om hva smålighet er på dette feltet, eller så tror de kanskje at de står hevet over loven. Sannheten er at med DLD og ACTA så må de sansynligvis håndheve virkelig smålige forbrytelser som får deres egen kriminalitetet til å framstå som “særlig alvorlig kriminalitet”. I USA så ville deres egne hjemmeside blitt stengt på flekken på grunn av dette, domenet deres ville blitt konfiskert, dersom de hadde hatt feil meninger.

  Datalagringsdirektivet som Politiets felleforbund går inn for dreier seg om å legge til rette for at politiet skal håndheve rettslige krav som er så smålig at det går over alle støvleskaft, og så klager de over å bli tatt i et grovt opphavsrettsbrudd???

  “Platebransjen vil ha 436.387.500.000.000 kroner, «Absurd» krav mot Limewire større enn alle lands BNP.”
  http://www.dagbladet.no/2011/03/25/kultur/musikk/piratkopiering/limewire/opphavsrett/15955672/

  “Minneapolis, (MN) – A woman has been ordered to pay $1.92 million for downloading 24 tracks from the Kazaa file sharing site – $80,000 per song.”
  http://www.tgdaily.com/games-and-entertainment-features/42922-riaa-awarded-192-million-in-file-sharing-case

  Hvis noen kjøper en digital bok og tar vekk DRM på den for å lese den på sin egen Amazon Kindle, så vil personen sansynligvis bli stilt for retten ved hjelp av politiet og norske lover. DET er smålig, og DLD dreier seg om å sette slik smålighet system slik at man kan finne ut om noen har delt boka si med en venn. For akkurat den delen av den trykte verdens virkemåte blir nemelig forbudt i den overvåkede digitale verden. Derfor blir det bare så utrolig komisk når politiet påberoper seg praktisk gangsyn og fornuft når de jobber som gale for å sette smålighet i system, en smålighet som de selv skal håndheve med strenge straffereaksjoner på vegne av amerikansk opphavsrettsindustri som allerede i dag har konsesjon for å etterforske opphavsrettsbrudd på internett på norsk jord blandt norske borgere (Advokat Simonsen).

 22. Laila W. Erland

   /  April 18, 2011

  Dette er da ikke smålig av deg. Det er jo høyst interessant for allmennheten å vite hvordan Politiets Fellesforbund forholder seg til lov og rett når det kommer til praksis!

  Dette her noterer vi oss behørig, skal de vite, for det forteller sitt. Og du, Wessel-Aas, skal ha ros for å orke å publisere dette, på tross av at noen – p.g.a. din partsrolle her – lett kunne komme til å vri saken om til å handle om deg i stedet (hvilket også har skjedd, ser jeg). Her er det dog helt uinteressant om den krenkede part er deg eller hvem som helst annen. Det eneste som er verdt å merke seg, er hvilken nonchalant holdning PF har til egne lovovertredelser.

 23. Det er selvfølgelig en høyst betimelig, og høyaktuell, problemstilling du Jon Wessel-Aas tar opp i innlegget ditt, i disse tider hvor folk blogger. Jeg tror de fleste bloggere hadde følt seg litt dårlig behandlet, selv om man samtidig får PR, hvis noen andre poster ens lengre innlegg i sin helhet et annet sted uten at man får melding om at det er gjort. Noe annet er det selvfølgelig hvis en bare har sitert fra ens innlegg.

  Så er da spørsmålet? Bør en kunne kreve at folk som legger ut ens innlegg andre steder, linker til der de opprinnelig fant innlegget? Ja vil nok mange si i første omgang, nei vil egentlig jeg si, for jeg mener det bør være tilstrekkelig å nevne hvilken blogg man fant innlegget i, samt som nevnt tipse bloggeren om at en har lagt ut ens innlegg et annet sted. For hvis man lager en link til innlegget til den opprinnelige bloggen, så har man ikke kontroll over hva som senere blir lagt ut under den linken.

  Så er det selvfølgelig også et høyst betimelig spørsmål å stille om den opprinnelige bloggeren bør kunne nekte at ens innlegg blir lagt ut andre steder, og jeg mener bloggeren bør kunne nekte det hvis innlegget er å anse som at det har tydelige litterære kvaliteter, og derved er å anse som et åndsverk. Og om det er et åndsverk eller ikke er selvfølgelig en vanskelig grensegang å trekke, men jeg mener at jo lengre innlegget er, jo mer bør det være å anse som et åndsverk, og jo større litterær kvalitet innlegget har, jo kortere kan det være for å anses som et åndsverk.

  Når det gjelder e-poster som man selv har mottatt, så må vel de kunne sammenlignes med gammeldagse brev man mottar, og de er etter min forståelse aldri blitt betraktet som beskyttet av åndsverkloven hvis mottakeren ønsker å publisere dem. Noe annet er det selvfølgelig at man bør være varsom med å publisere slike e-poster hvis det framkommer spesielt personlig-private opplysninger der, men det blir jo beskyttet av annet regelverk.

  Hilsen Jon Vogt ved http://jovotekst.no

 24. Vidar Andersen

   /  April 20, 2011

  Reaksjonen fra PF synes for meg utrolig barnslig ut og helt ala Tuppen og Lillemor:”du får ikke leke mer i våres gård” !!! Når det skrives at “..vi skal som sagt sørge for at dine meninger ALDRI(min uth) kommer ut via oss mer.”-høres det for meg ut som en svartelisting?? Så du;Wessel-Aas, har tilsynelatende valget mellom å stilletiende godta brudd på din opphavsrett-eller å få HELE innlegget strøket med melding om “aldri mer” ? PF hevder at “Vi ønsker å gi våre medlemmer et mest mulig balansert og helhetlig bilde av verden.”-så det er her DITT ansvar at PFs medlemmer ikke får dette “bilde av verden” verken nå eller siden (“aldri”).Så jeg sitter nå her bare å lurer på hva det er PF “Vi beklager veldig.” egentlig beklager? Noen tanker?

 25. Gjest2

   /  May 21, 2011

  Wessel-Aas: Au! Dårlig formatering. Kunne du slettet forrige innlegg, samt akkurat denne meldingen?
  Satt kaffen i halsen da jeg leste svaret fra Politiets Fellesforbund! Personen som svarer er ikke bare banslig og frekk, men virker ikke å ha forstått at de faktisk har gjort noe ulovlig (som du grundig forklarer i mailen du sendte). Og disse argumenterer for Saken er bare så tragikomisk at det er å grine av, så bra du la det ut! Mye kan sies, mange gode kommentarene her.

  Jon Vogt: Du tar du helt feil her, på alle punkter. Er du advokat? Hmm.

  Det er ingen krav om litterære kvaliteter. En dårlig forfatter er like godt beskyttet som en god forfatter. Det gjelder skrifter av ALLE slag.

  Du skriver: “Bør en kunne kreve at folk som legger ut ens innlegg andre steder, linker til der de opprinnelig fant innlegget?”

  Spørsmålet blir jo bare absolutt helt feil. For det første kan ikke dette skje uten godkjennelse av eieren. Hvis det godkjennes, bør det uansett linkes til original kilde med hensyn til søkemotorer. Hvis man av en eller annen grunn ikke kan linke, bør man absolutt bruke rel=”canonical”-taggen for å (skjult) vise søkemotorer hvem som eier innlegget.

  Jeg driver flere kommersielle nettsider i Norge og sliter mye med at folk kopierer innholdet mitt over en lav sko. Det blir mye duplikatinnhold spredd rundt, og dette skaper mye problemer, både for hvordan søkemotorer tolker nettsidene mine (“er innholdet originalt eller er dette en ubrukelig scraper site?”), og enkelte rangerer faktisk over meg i søkemotorene.

  I mitt tilfelle betyr det ikke så mye at innholdet kan leses andre plasser, men når jeg mister søkemotortrafikk (inntektsgrunnlaget) er det veldig problematisk.

  De som stjeler innholdet er både folk uten kompetanse, samt konkurrenter som skal svekke meg for å komme ut av det med økonomisk gevinst.

  Jeg har kontaktet og fått fjernet stjålet innhold fra over 20 forskjellige nettsider. Det er mye arbeid. Jeg må sikre bevis, spore opp ansvalig person og kontrollere at ting fjernes korrekt (og at det i det hele tatt fjernes). Hittil har jeg ikke kommet med noen økonomiske krav mot noen, men så har heller ingen vært så frekke som Politiets Fellesforbund. Den gangen noen svarer så frekt som Politiets Fellesforbund, vil jeg nok vurdere å kjøre en sak.Poenget med innlegget mitt er at det er mange aspekter og problemstillinger ved det å stjele andres innhold som mange sikkert ikke tenker på.

 26. Etter å ha lest hele innlegget synes jeg du belyser den på en riktig måte. At de svarer tilbake, på en måte for å kunne “ta deg på noe” synes jeg er utidig av dem. Du avklarer og veldig konkret til dem hva de kan gjøre. Godt skrevet Jon. Stå på! 

  PS: Nå skal jeg lese mer på denne gode blogge din. 

  Ha en god tid !

  Med beste hilsen fra Vidar H. Andersen

  Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=531263770

  Bloggen min: http://andersenbloggen.blogspot.com/

Leave a Reply