Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?

Det var så flott å høre, og gjorde meg stolt av å tilhøre et rasjonelt samfunn, at statsministerens umiddelbare budskap etter tragedien 22/7 var at vi skulle møte slike anslag mot vårt demokratiske rettssamfunn med “større åpenhet og demokrati”.

Dessverre hadde ordene tilsynelatende ikke stort lengre holdbarhet enn en isbit i sommervarmen. Som dette ellers litt intetsigende innslaget i NRK Kveldsnytt (innslag nr 2 i sendingen, start ca 2’50”) i går kveld viser, vil justisminister Storberget allerede nå legge frem forslag i tråd med PSTs ønsker, om betydelig utvidelser av PSTs overvåkningsfullmakter. Til tross for PST-sjefens egne – og i sammenhengen – selvmotsigende utsagn om at “selv ikke Stasi-Tyskland” kunne ha stanset en gjerningsmann som Breivik.

I mitt innlegg i Aftenposten i dag (som gikk i trykken før Storbergets utspill var kjent for meg), forklarer jeg hvorfor forslaget er en meget dårlig løsning.

 

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

5 Comments

 1. Anonymous

   /  August 12, 2011

  Jeg finner det lett å bli kynisk og sarkastisk, så jeg forsøkte etter beste evne å legge bånn på meg i ukene etter 22/7 og heller ta del i stemningen.

  Men jeg klarte ikke helt å feire løftet om “mer demokrati og mer åpenhet” fra en kant som har gjort det veldig klart hva de mener med “mer personvern”.

 2. Anonymous

   /  August 22, 2011

  Liker ikke reaksjonene og utviklingen mot et mer kotrollerbart samfunn – ytringsfriheten vil automatisk bli begrenset innenfor akspetable ytringer. Def av akseptablet og ikke akseptabelt vil alltid bli vurdert i en politisk kontekst.

  Mer kontroll betyr mindre tillit. Mindre tillit betyr mer usikkerhet – mer usikkerhet betyr mindre trygghet. Trygghet er grunnleggemde behov for at vi skal trives og utvikle oss. Annet er begrensende- ( godt eksempet på et lite utviklende samfunn er stasi- Tyskland?)

  Ps- I et risikoperspektiv er det en ufattelig liten mulighet for å bli utsatt for en terrorhandling.
  Det er mange andre forhold i samfunnet vi enklere kan redusere risiko for død og menneskelige tragedier.
  Vei. Ca 350 døde i året
  Helse ca 2000 døde i året pga ulykker (feil og feilhandlinger)
  Kriminalitet, arbeidsulykker, selvmord osv.

 1. Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati? | § UHURU
 2. Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper? | § UHURU
 3. PSTs nye ledelse – innser både eget og samfunnets beste? | § UHURU

Leave a Reply