Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7

I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum, inviterte Det samfunnsvitenskapelige fakultet i februar 2011 til seminaret “Menneskerettighetene og kampen mot terror”. FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og terrorbekjempelse, Professor Martin Scheinin, var invitert til å forelese, og jeg var invitert til å kommentere hans innlegg fra et norsk perspektiv. Seminaret fikk – som normalt er med mer akademiske diskusjoner – ikke særlig oppmerksomhet i media den gang, bortsett fra et etterfølgende innslag i NRK P2 Verdibørsen, omtalt i en tidligere bloggpost.

I etterkant av hendelsene 22/7, har imidlertid opptak fra hele seminaret blitt sendt under vignetten “Kunnskapskanalen” på NRK 2. Det er bra at innholdet når ut til flere enn de studentene og akademikerne som deltok på seminaret. Etter min mening er det som tas opp i innleggene og den etterfølgende diskusjonen der, minst like gyldige og relevante i dag, når vi etter 22/7 allerede ser at våre myndigheter vil øke overvåkningstrykket og straffelovens rekkevidde. Det er våre politikere og alle vi som velger dem, som bør delta på slike seminarer. Det finnes mer enn nok av skriftlig forskning på feltet, som viser at våre politikere er på et feilaktig, og farlig, spor. Jeg skjønner at de færreste har tid og ork til å finne frem til, langt mindre lese, alt dette stoffet. Men derfor kan det å se et opptak fra et slik seminar, være et enklere alternativ. I medias alminnelige dekning, er det det overfladiske og populistiske som dominerer.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

7 Comments

 1. Martin var fenomenalt klok og smart, håpar at i det minste 10 prosent av dei frammøtte fekk med seg meiningsinnhaldet i det han sa. Men eg tykte du Jon greidde å greie ut veldig bra du også sjølv om det var enkelte områder eg skulle ynskje du kunne gått nærmare inn på. Silje Aabø Langvatn har i ettertid utbrodert på ein genial måte korleis ein kan forankre politiske prosessar i menneskerettane. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4210546.ece Det er nok mange politikarar som ikkje har ei medviten haldning til slike abstrakte omgrep før dei materialiserar seg i konkrete problemstillingar slik som i Syria, Libya eller Egypt.

  Noko av problemet med saker som datalagringsdirektivet er at det ber preg av å vere for “spesielt interesserte”. Det er som med interessa for bier, er ein ikkje interessert så er det veldig lite sansynleg at ein kan ha noko fornuftig å seie om bienes liv i bikuba eller i økosystemet, og det er heller ikkje serleg sansynleg at ein er oppteken av å ta vare på biene i eit miljøvernperspektiv. Den dagen biene forsvinn i USA så kan det vise seg å verte ein dyr lærepenge.

  Trur nok at det feltet som EMK skal dekkje er bortimot totalt uinteressant for maktpolitikarar å bry seg med. Har fått dette inntrykket av mange, Jens og Jonas framstår som så trygge og kloke at eg mistenkjer veljarane for å la tvilen kome desse til gode framføre å stole på deira eigne dømmekraft. For Jonas og Jens er EMK berre muligens interessant som eit verkty for å ta innersvingen på andre politikarar, ikkje for å verje om enkeltmennesket sine rettar eller demokratiet.

  Det er trist og dumt at menneskerettar berre er noko ein skal tre over hovudet på den tredje verda utan å rette seg etter dei same normene på heimebane.

 2. Nils Øines

   /  August 29, 2011

  Takk for at du postet linken til seminaret.
  Syntes det var et veldig bra seminar, Martin Scheinin oser av dyp kunnskap på området.
  Er også mektig imponert over foredraget ditt, det du sa ga et godt innsyn i hvorfor personvernet er så viktig, der er det et lite moment som ofte har kommet personer som argumenterer for overvåkning til gode. Ditt foredrag er faktisk godt egnet til og presenter problematikken med DLD på en kort, enkel og lettfattelig måte, denne videoen er noe som definitivt må vises til venner!
  Dette var interessant, hvis du i framtiden kan poste om eventer som dette som både er forestående eller har vært, er jeg veldig interessert.
  Det er litt lettere og være på et foredrag eller se en video, en og lese flere hundre sider om du skjønner.

  -Nils

 3. Gode poenger, Pål!

  Ellers er jeg enig i at jeg kunne ha utdypet flere poenger. Mitt innlegg var imidlertid stort sett improvisert, og uten annet manus enn de notatene jeg gjorde mens Martin snakket. Jeg var invitert til å kommentere hans innlegg i et norsk perspektiv – men jeg fikk aldri noen kopi av hans innlegg før det ble fremørt der og da…

 4. Gode poenger, Pål!

  Ellers er jeg enig i at jeg kunne ha utdypet flere poenger. Mitt innlegg var imidlertid stort sett improvisert, og uten annet manus enn de notatene jeg gjorde mens Martin snakket. Jeg var invitert til å kommentere hans innlegg i et norsk perspektiv – men jeg fikk aldri noen kopi av hans innlegg før det ble fremørt der og da…

 5. Takk, Nils!

  Det foregår mye interessant i diverse auditorier og seminarrom, som sjelden når ut til det bredere publikum. Det er godt at det har blitt vanligere å gjøre opptak av slikt, og at opptakene legges ut på nett. Media går dessverre sjelden i dybden, selv om NRK Kunnskapskanalen er et hederlig unntak.

 6. Takk, Nils!

  Det foregår mye interessant i diverse auditorier og seminarrom, som sjelden når ut til det bredere publikum. Det er godt at det har blitt vanligere å gjøre opptak av slikt, og at opptakene legges ut på nett. Media går dessverre sjelden i dybden, selv om NRK Kunnskapskanalen er et hederlig unntak.

 7. Nils Øines

   /  August 30, 2011

  Må forresten benytte meg av sjansen til og takke deg for denne bloggen, Jon, jeg setter pris på hvert innlegg du skriver;)

Leave a Reply