Hvem kaster gummihansken?

Hvem skulle tro at besittelse av gummihansker skulle kunne føre deg inn under en straffebestemmelse om forberedelse til terror? Satt litt på spissen, er imidlertid det en mulighet, dersom Politiets sikkerhetstjeneste – PST – får gehør hos Regjeringen og Stortinget for noen av sine nylig offentliggjorte forslag til utvidelser av terrorlovgivningen.

For snaue to uker siden, kunne VG melde at PST i et hemmelig brev til Justisdepartementet, visstnok hadde fremsatt forslag til en rekke endringer i terrorlovgivingen – uten at så mange andre detaljer gikk frem, enn at kriminalisering av såkalt “soloforberedelser” til terrorhandlinger, var et viktig punkt.

Jeg kommenterte dette i en kronikk i Aftenposten, dagen etter.

På fredag, i forbindelse med en pressekonferanse som PST-sjef Janne Kristiansen holdt, angående oppklaring av en del uttalelser som hun hadde avgitt i tiden etter 22/7-hendelsene, friga PST også en sladdet utgave av det tidligere brevet til Justisdepartementet [Kommentar 18/1-2012: Det ser ut til at PST har fjernet brevet fra nettsiden sin. Jeg har derfor erstattet lenken dit, med egen kopi – de håndskrevne kråketegnene i dokumentet er mine].

Innholdet i brevet viste at forslagene til nye straffe- og overvåkningsbestemmelser, var langt mer omfattende enn de fleste hadde antatt, basert på lekkasjene via VG.

I dag har blant andre jeg kommentert forslagene overfor flere av NRKs redaksjoner. Se også innslag  i Søndagsrevyen [oppdatering 5/12:] og hør diskusjon mellom terrorforsker Anders Romarheim og meg i Her og Nå 5/12 (sak nr 2 i sendingen).

Som jeg sa til NRK, kan følgende, spissede analogi bidra til å illustrere essensen i lovforslagene:

Har du har spist av noen andres honning uten lov, blir du tatt for tyveri. Blir du tatt på fersken mens du er på vei til å stikke hånden din i noen andres honningkrukke, blir du også straffet for forsøket. Med dette forslaget vil det kunne bli straffbart å ha en hånd, hvis myndighetene mener at du kommer til å stikke den i andres honningkrukke i fremtiden. Og for å forebygge at du kommer så langt, skal du kunne utsettes for hemmelig overvåkning allerede på grunnlag av besittelsen av en hånd, dersom du har vist spesiell interesse for honning og kanskje ytret deg om urettferdigheten ved at noen har mer honning enn andre.

Jeg skal komme nærmere tilbake med mer utdypende kommentarer til lovforslagene, enn de som er foreløpig er gjengitt av NRK. Dette er en debatt som må tas på alvor, i full offentlighet, allerede nå, før forslagene i verste fall finner veien til en lovproposisjon fra Justisdepartementet til Stortinget. Så langt bør de etter min oppfatning aldri komme. Og som jeg har skrevet om tidligere; kan vi i alle tilfeller ikke overlate til politimyndighetene alene å definere rettsstatens grenser. PSTs siste utspill illustrerer det til fulle.

At PST for øvrig  i brevet uttrykkelig lener seg kraftig på de løsningene som er valgt i Storbritannia, og som flere av forslagene er blåkopier av, er heller ikke av det gode. Storbritannia er den staten i Vest-Europa som har fått terrorlovgivningen sin vingeklippet av domstolene oftest i de seneste ti årene. ICJ-Norges  søsterorganisasjon i Storbritannia, Justice, har i en nylig publisert rapport, Freedom from Suspicion – Surveillance reform for a Digital Age, gått grundig gjennom problemene forbundet med denne lovgivningen.

 

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

10 Comments

 1. I den grad hansker er et tema, folk er allerede dømt for besittelse av hansker, nærmere bestemt hvite hansker, jf. Borgarting lagmannsrett dom av 20. juni 2011, LB-2011-31241
  : http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/lbstr/lb-2011-031241.html

  Sitat fra dommen:
  “Es samboer leide garasje nr. 55 i garasjeanlegget på Tårnåsen. Den
  ble undersøkt og det ble funnet en lang rekke
  gjenstander, som er listet opp på sidene 10 og 11 i tingrettens dom. I
  en ferdigpakket sekk fant man blant annet to pistoler med magasin og
  ammunisjon,
  sambandsutstyr, politiradio, lommelykt, finnlandshette, alpinbriller og
  en varmedress. I en bag i garasjen ble det funnet blant annet et avsagd
  kombinasjonsvåpen (skyter både haglpatroner og riflepatroner), patroner,
  patronbelte, finnlandshetter, lommelykter alpinbriller, hansker og
  strips. I en
  annen bag ble det funnet diverse verktøy egnet til innbrudd. Forøvrig i
  garasjen ble det blant funnet stjålne bilskilt og mobiltelefoner. Det
  ble også
  funnet stjålne pcspill. Hjemme hos E ble det ytterligere funnet en
  rifle og en pistol med tilhørende ammunisjon samt 6,5 gram cannabis. I
  garasjen sto en
  stjålet Ford Mondeo. E har erkjent heleri av bilen.

         I bilen A, E og C kom kjørende i da de ble pågrepet, fant
  politiet blant annet en skuddsikker vest, en pistol med
  magasin fylt med patroner, en gasspistol, brannøks, brekkjern, hammer,
  fem overtrekksdresser, to politisamband, hvite hansker, arbeidshansker,
  balaclava og
  stjålne bilskilt.”

  Dommen gjaldt ransforbund (straffeloven § 269 nr. 1) og som dommen viser, var det flere beviser enn kun besittelse av hansker som var temaet. Men også hanskene ble inndratt.

  http://www.oblad.no/oppeg%C3%A5rd/tre-menn-domt-for-a-ha-inngatt-ransforbund-1.6319072

 2. Ja, vel. Terrorforbund er jo allerede straffbart på tilsvarende måte, jf straffeloven § 247 a fjerde ledd.

  Diskusjonen nå går på om man skal kriminalisere en-manns planlegging av terrorhandlinger – som jo vil si for eksempel forberedelse til fremtidig drap – med terrorforsett i tillegg. Dét er noe helt annet.

  Det er jo en grunn til at en-mannsforberedelse til drap (eller ran) ikke er kriminalisert, og at man når det ikke er inngått forbund, holder seg til de tradisjonelle gjerningsbeskrivelsene, med straff for fullbyrdelse og forsøk.

  Poenget med henvisningen til dommen om ransforbund, blir derfor lite relevant.

 3. Konrad

   /  December 6, 2011

  Stå på JWAa, du gjør en kjempejobb. Det er viktig at noen med fagkompetanse passer på så vi ikke får uglidninge på området.

 4. Nils

   /  December 6, 2011

  Du ga en god gjennomgang for hvermansen i Her & Nå.
  Takk for at du stiller opp Jon, vi trenger sånne som deg!

 5. Jon W-A

   /  December 6, 2011

  Takk for hyggelige ord – og for oppmuntring til å holde på med slikt, på si’….

 6. Jon W-A

   /  December 6, 2011

  Takk for oppmuntringen! Det kan bli litt slitsomt for tiden. Det vil liksom ingen ende ta….

 7. Nysgjerrig

   /  December 27, 2011

  Jeg kom til å tenke på en alternativ tolkning av “å inngå forbund” som jeg tenker kan være oppsiktsvekkende så sant jeg ikke har tatt helt feil.

  Påstand: “Å inngå forbund” kan bety at noen ganske enkelt kan sies å TENKES VÆRE ENIGE om noe.

  Det sier seg selv at en slik tolkning vil være så altomfattende at noen streng tolkning vil for alltid være en umulighet.

  Eksempel på spørsmål jeg ville ha stilt de som er opphavet til dette med “forbund”: Vil en nordlending som lager en blogg om DiplomIs sin fortreffelige Kroneis måtte kunne sies å være i forbund med en annen tilfeldig Sørlending som i sin blogg også påpeker Kroneis sin foretreffelige smak? `(de er enige)

  Det pussige med en slik tolkning er også at det ikke kan relateres til noen holdning eller engang en idé, men til alle mulige ytringer som sådan.

 1. Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten | § UHURU
 2. Sikkerhetens absurde pris | § UHURU
 3. PSTs nye ledelse – en demokratisk vending? | § UHURU

Leave a Reply