Alle artikler

by Jon W-A | January 21, 2010 12:48 PM

 • January 2017 (2)
  • 24: Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart[1] (0)
  • 06: Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk[2] (2)
 • October 2016 (1)
  • 18: Den seiglivede folkefienden*[3] (0)
 • September 2016 (1)
  • 22: Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk[4] (1)
 • April 2016 (1)
  • 25: Demokratiets selvskading*[5] (1)
 • March 2016 (2)
  • 06: Offentlig ansattes ytringsfrihet*[6] (1)
  • 06: Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*[7] (0)
 • February 2016 (2)
  • 16: Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*[8] (0)
  • 16: Ytringer og handlinger*[9] (0)
 • September 2015 (1)
  • 30: Pressens kildevern og elektronisk overvåkning[10] (0)
 • August 2015 (2)
  • 09: Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering[11] (0)
  • 09: Plagiat, sitatrett og opphavsrett[12] (0)
 • April 2015 (2)
  • 26: Ytringsfrihet i praksis*[13] (1)
  • 23: Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene[14] (0)
 • January 2015 (2)
  • 20: Regjeringen og rettsstaten*[15] (1)
  • 08: Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?)[16] (0)
 • December 2014 (2)
  • 13: Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*[17] (2)
  • 13: Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?[18] (0)
 • May 2014 (2)
  • 23: Personvern i Grunnloven*[19] (4)
  • 11: I medias søkelys?*[20] (0)
 • April 2014 (2)
  • 12: VGs villfarelse[21] (5)
  • 11: Datalagringsdirektivets endelikt*[22] (4)
 • March 2014 (2)
  • 12: Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet[23] (0)
  • 05: Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold[24] (2)
 • November 2013 (2)
  • 18: Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål[25] (5)
  • 08: De ni øyne – hva ser de?*[26] (0)
 • September 2013 (1)
  • 09: Intervjuobjekter og opphavsrett*[27] (1)
 • August 2013 (1)
  • 27: Den nye kalde krigen*[28] (0)
 • June 2013 (2)
  • 25: Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…[29] (0)
  • 08: Ytringsfrihet, privatliv og injurier*[30] (1)
 • May 2013 (1)
  • 21: Verdibasert dobbelkommunikasjon?[31] (1)
 • March 2013 (1)
  • 09: Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre[32] (1)
 • February 2013 (1)
  • 02: ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*[33] (2)
 • January 2013 (2)
  • 03: Bevisbyrden for sannheten i anklager*[34] (16)
  • 01: Sitatretten[35] (3)
 • November 2012 (1)
  • 02: Politisk ytringskluss fra regjeringen*[36] (1)
 • October 2012 (1)
  • 10: Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?[37] (51)
 • September 2012 (2)
  • 11: Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*[38] (1)
  • 01: Kontrollhysteri?[39] (4)
 • August 2012 (2)
  • 13: 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart[40] (4)
  • 12: Savnet eller forfulgt?*[41] (2)
 • June 2012 (1)
  • 20: Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*[42] (9)
 • May 2012 (1)
  • 23: Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?[43] (14)
 • April 2012 (3)
  • 28: Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*[44] (11)
  • 25: Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest[45] (1)
  • 22: Lagringslogikken løper løpsk?[46] (6)
 • March 2012 (3)
  • 21: Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*)[47] (5)
  • 17: PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?[48] (3)
  • 12: Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom[49] (43)
 • February 2012 (1)
  • 08: EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv[50] (1)
 • January 2012 (4)
  • 30: Sikkerhetens absurde pris*[51] (1)
  • 17: Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten[52] (7)
  • 11: Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*[53] (6)
  • 04: EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide[54] (4)
 • December 2011 (1)
  • 04: Hvem kaster gummihansken?[55] (10)
 • October 2011 (2)
  • 21: Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*[56] (3)
  • 16: Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet[57] (4)
 • September 2011 (2)
  • 24: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?[58] (7)
  • 23: Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?[59] (10)
 • August 2011 (3)
  • 29: Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?[60] (6)
  • 27: Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7[61] (7)
  • 12: Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?[62] (5)
 • July 2011 (1)
  • 30: Anonymitet på nett – kort og enkelt[63] (19)
 • June 2011 (2)
  • 15: Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?[64] (0)
  • 01: Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK[65] (0)
 • May 2011 (2)
  • 31: Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere[66] (0)
  • 12: Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *[67] (5)
 • April 2011 (5)
  • 19: Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?[68] (3)
  • 11: Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet[69] (26)
  • 06: Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning[70] (6)
  • 05: For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff[71] (19)
  • 03: Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning[72] (9)
 • March 2011 (6)
  • 30: Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme[73] (27)
  • 15: Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?[74] (20)
  • 15: Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD[75] (5)
  • 05: Hvem tror du at du er, Erna Solberg?[76] (31)
  • 04: Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011[77] (12)
  • 02: Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?[78] (6)
 • February 2011 (6)
  • 28: PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet[79] (0)
  • 28: Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger![80] (12)
  • 20: Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter[81] (3)
  • 12: Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil[82] (11)
  • 08: Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”[83] (16)
  • 05: Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?[84] (3)
 • January 2011 (6)
  • 30: Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv[85] (7)
  • 25: Et spørsmål om tillit[86] (1)
  • 21: Datalagringsdirektivet for fall i EU?[87] (9)
  • 16: Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..[88] (5)
  • 13: Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..[89] (8)
  • 08: Har du kommunisert med “feil” folk?[90] (9)
 • December 2010 (3)
  • 22: Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?[91] (21)
  • 14: Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v[92] (5)
  • 06: Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*[93] (13)
 • November 2010 (7)
  • 29: Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”[94] (12)
  • 26: EU-ambassadør med trusler på falske premisser[95] (2)
  • 22: Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter[96] (8)
  • 18: En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.[97] (29)
  • 18: Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge[98] (4)
  • 16: Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter[99] (4)
  • 12: Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?[100] (0)
 • October 2010 (4)
  • 22: Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten[101] (10)
  • 20: Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?[102] (8)
  • 15: Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?[103] (0)
  • 12: Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak[104] (3)
 • September 2010 (3)
  • 19: Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned[105] (1)
  • 16: Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere[106] (3)
  • 14: Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?[107] (2)
 • August 2010 (2)
  • 26: Statsadvokatens rettsstatlige uføre[108] (4)
  • 15: Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?[109] (14)
 • June 2010 (1)
  • 22: Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?[110] (0)
 • May 2010 (4)
  • 26: EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?[111] (13)
  • 21: Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet[112] (4)
  • 19: Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet[113] (9)
  • 18: Newspeak og politistatslogikk[114] (13)
 • April 2010 (5)
  • 22: APs bløff(?) om Datalagring[115] (13)
  • 15: Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet[116] (14)
  • 13: Norges Statsjuristforbund?[117] (3)
  • 12: ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet[118] (1)
  • 07: Min betingede utmelding fra Juristforbundet[119] (2)
 • March 2010 (6)
  • 23: Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK[120] (0)
  • 22: Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker[121] (5)
  • 20: Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010[122] (6)
  • 19: Abnormal frihet?*[123] (5)
  • 18: Hvis de ikke respekterer våre verdier…..[124] (5)
  • 05: Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering[125] (4)
 • February 2010 (3)
  • 26: Politikens farlige forlik[126] (5)
  • 15: Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet[127] (0)
  • 12: Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms[128] (1)
 • January 2010 (2)
  • 13: EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning[129] (4)
  • 08: Datalagringsdirektivet ut på høring i dag[130] (0)
 • December 2009 (2)
  • 15: Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen[131] (2)
  • 11: Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet[132] (3)
 • November 2009 (3)
  • 29: Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol[133] (2)
  • 16: Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK[134] (0)
  • 04: Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket[135] (5)
 • October 2009 (5)
  • 29: Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?[136] (1)
  • 23: Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?[137] (3)
  • 19: Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?[138] (4)
  • 15: Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?[139] (0)
  • 08: Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?[140] (3)
 • September 2009 (2)
  • 22: Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?[141] (0)
  • 08: Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?[142] (0)
 • August 2009 (1)
  • 11: Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?[143] (0)
 • July 2009 (2)
  • 28: Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven[144] (0)
  • 22: Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?[145] (1)
 • June 2009 (2)
  • 15: ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet[146] (0)
  • 06: Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?[147] (0)
 • May 2009 (7)
  • 24: Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering[148] (2)
  • 18: Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?[149] (1)
  • 15: Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet[150] (1)
  • 15: Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment[151] (3)
  • 14: Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine[152] (0)
  • 14: Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere[153] (2)
  • 13: Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept[154] (5)

Noter - lenker i teksten
 1. Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart: http://www.uhuru.biz/?p=1771
 2. Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk: http://www.uhuru.biz/?p=1746
 3. Den seiglivede folkefienden*: http://www.uhuru.biz/?p=1732
 4. Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk: http://www.uhuru.biz/?p=1722
 5. Demokratiets selvskading*: http://www.uhuru.biz/?p=1708
 6. Offentlig ansattes ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1683
 7. Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*: http://www.uhuru.biz/?p=1676
 8. Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*: http://www.uhuru.biz/?p=1668
 9. Ytringer og handlinger*: http://www.uhuru.biz/?p=1666
 10. Pressens kildevern og elektronisk overvåkning: http://www.uhuru.biz/?p=1636
 11. Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering: http://www.uhuru.biz/?p=1623
 12. Plagiat, sitatrett og opphavsrett: http://www.uhuru.biz/?p=1616
 13. Ytringsfrihet i praksis*: http://www.uhuru.biz/?p=1605
 14. Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene: http://www.uhuru.biz/?p=1601
 15. Regjeringen og rettsstaten*: http://www.uhuru.biz/?p=1580
 16. Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?): http://www.uhuru.biz/?p=1561
 17. Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*: http://www.uhuru.biz/?p=1540
 18. Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?: http://www.uhuru.biz/?p=1531
 19. Personvern i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=1491
 20. I medias søkelys?*: http://www.uhuru.biz/?p=1482
 21. VGs villfarelse: http://www.uhuru.biz/?p=1474
 22. Datalagringsdirektivets endelikt*: http://www.uhuru.biz/?p=1466
 23. Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet: http://www.uhuru.biz/?p=1439
 24. Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold: http://www.uhuru.biz/?p=1431
 25. Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål: http://www.uhuru.biz/?p=1399
 26. De ni øyne – hva ser de?*: http://www.uhuru.biz/?p=1394
 27. Intervjuobjekter og opphavsrett*: http://www.uhuru.biz/?p=1367
 28. Den nye kalde krigen*: http://www.uhuru.biz/?p=1356
 29. Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…: http://www.uhuru.biz/?p=1338
 30. Ytringsfrihet, privatliv og injurier*: http://www.uhuru.biz/?p=1328
 31. Verdibasert dobbelkommunikasjon?: http://www.uhuru.biz/?p=1312
 32. Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre: http://www.uhuru.biz/?p=1293
 33. ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*: http://www.uhuru.biz/?p=1259
 34. Bevisbyrden for sannheten i anklager*: http://www.uhuru.biz/?p=1240
 35. Sitatretten: http://www.uhuru.biz/?p=1234
 36. Politisk ytringskluss fra regjeringen*: http://www.uhuru.biz/?p=1214
 37. Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?: http://www.uhuru.biz/?p=1195
 38. Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*: http://www.uhuru.biz/?p=1179
 39. Kontrollhysteri?: http://www.uhuru.biz/?p=1160
 40. 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart: http://www.uhuru.biz/?p=1134
 41. Savnet eller forfulgt?*: http://www.uhuru.biz/?p=1129
 42. Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1110
 43. Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?: http://www.uhuru.biz/?p=1102
 44. Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*: http://www.uhuru.biz/?p=1080
 45. Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest: http://www.uhuru.biz/?p=1072
 46. Lagringslogikken løper løpsk?: http://www.uhuru.biz/?p=1064
 47. Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*): http://www.uhuru.biz/?p=1047
 48. PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?: http://www.uhuru.biz/?p=1030
 49. Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom: http://www.uhuru.biz/?p=1018
 50. EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv: http://www.uhuru.biz/?p=1003
 51. Sikkerhetens absurde pris*: http://www.uhuru.biz/?p=983
 52. Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten: http://www.uhuru.biz/?p=973
 53. Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=959
 54. EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide: http://www.uhuru.biz/?p=947
 55. Hvem kaster gummihansken?: http://www.uhuru.biz/?p=931
 56. Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*: http://www.uhuru.biz/?p=906
 57. Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet: http://www.uhuru.biz/?p=885
 58. Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?: http://www.uhuru.biz/?p=876
 59. Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?: http://www.uhuru.biz/?p=867
 60. Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?: http://www.uhuru.biz/?p=850
 61. Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7: http://www.uhuru.biz/?p=844
 62. Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?: http://www.uhuru.biz/?p=833
 63. Anonymitet på nett – kort og enkelt: http://www.uhuru.biz/?p=814
 64. Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?: http://www.uhuru.biz/?p=796
 65. Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK: http://www.uhuru.biz/?p=781
 66. Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere: http://www.uhuru.biz/?p=774
 67. Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *: http://www.uhuru.biz/?p=754
 68. Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?: http://www.uhuru.biz/?p=745
 69. Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet: http://www.uhuru.biz/?p=734
 70. Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning: http://www.uhuru.biz/?p=712
 71. For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff: http://www.uhuru.biz/?p=706
 72. Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning: http://www.uhuru.biz/?p=685
 73. Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme: http://www.uhuru.biz/?p=680
 74. Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?: http://www.uhuru.biz/?p=662
 75. Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD: http://www.uhuru.biz/?p=666
 76. Hvem tror du at du er, Erna Solberg?: http://www.uhuru.biz/?p=644
 77. Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011: http://www.uhuru.biz/?p=631
 78. Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?: http://www.uhuru.biz/?p=628
 79. PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=617
 80. Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!: http://www.uhuru.biz/?p=606
 81. Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=597
 82. Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil: http://www.uhuru.biz/?p=580
 83. Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”: http://www.uhuru.biz/?p=571
 84. Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?: http://www.uhuru.biz/?p=567
 85. Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv: http://www.uhuru.biz/?p=559
 86. Et spørsmål om tillit: http://www.uhuru.biz/?p=554
 87. Datalagringsdirektivet for fall i EU?: http://www.uhuru.biz/?p=541
 88. Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..: http://www.uhuru.biz/?p=535
 89. Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..: http://www.uhuru.biz/?p=528
 90. Har du kommunisert med “feil” folk?: http://www.uhuru.biz/?p=525
 91. Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?: http://www.uhuru.biz/?p=521
 92. Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v: http://www.uhuru.biz/?p=510
 93. Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*: http://www.uhuru.biz/?p=501
 94. Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”: http://www.uhuru.biz/?p=492
 95. EU-ambassadør med trusler på falske premisser: http://www.uhuru.biz/?p=487
 96. Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=482
 97. En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.: http://www.uhuru.biz/?p=443
 98. Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge: http://www.uhuru.biz/?p=460
 99. Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter: http://www.uhuru.biz/?p=454
 100. Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?: http://www.uhuru.biz/?p=448
 101. Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten: http://www.uhuru.biz/?p=439
 102. Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=433
 103. Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?: http://www.uhuru.biz/?p=427
 104. Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak: http://www.uhuru.biz/?p=419
 105. Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned: http://www.uhuru.biz/?p=408
 106. Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere: http://www.uhuru.biz/?p=402
 107. Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?: http://www.uhuru.biz/?p=393
 108. Statsadvokatens rettsstatlige uføre: http://www.uhuru.biz/?p=372
 109. Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?: http://www.uhuru.biz/?p=353
 110. Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=341
 111. EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=331
 112. Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=325
 113. Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=319
 114. Newspeak og politistatslogikk: http://www.uhuru.biz/?p=305
 115. APs bløff(?) om Datalagring: http://www.uhuru.biz/?p=290
 116. Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=282
 117. Norges Statsjuristforbund?: http://www.uhuru.biz/?p=273
 118. ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=267
 119. Min betingede utmelding fra Juristforbundet: http://www.uhuru.biz/?p=260
 120. Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=258
 121. Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker: http://www.uhuru.biz/?p=250
 122. Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010: http://www.uhuru.biz/?p=239
 123. Abnormal frihet?*: http://www.uhuru.biz/?p=233
 124. Hvis de ikke respekterer våre verdier…..: http://www.uhuru.biz/?p=227
 125. Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering: http://www.uhuru.biz/?p=200
 126. Politikens farlige forlik: http://www.uhuru.biz/?p=192
 127. Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=188
 128. Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms: http://www.uhuru.biz/?p=180
 129. EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning: http://www.uhuru.biz/?p=38
 130. Datalagringsdirektivet ut på høring i dag: http://www.uhuru.biz/?p=30
 131. Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen: http://www.uhuru.biz/?p=29
 132. Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=28
 133. Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol: http://www.uhuru.biz/?p=25
 134. Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=24
 135. Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket: http://www.uhuru.biz/?p=23
 136. Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?: http://www.uhuru.biz/?p=22
 137. Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?: http://www.uhuru.biz/?p=21
 138. Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=20
 139. Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?: http://www.uhuru.biz/?p=19
 140. Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=18
 141. Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=17
 142. Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?: http://www.uhuru.biz/?p=16
 143. Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?: http://www.uhuru.biz/?p=15
 144. Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven: http://www.uhuru.biz/?p=13
 145. Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=12
 146. ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=11
 147. Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?: http://www.uhuru.biz/?p=10
 148. Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering: http://www.uhuru.biz/?p=9
 149. Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?: http://www.uhuru.biz/?p=8
 150. Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet: http://www.uhuru.biz/?p=7
 151. Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment: http://www.uhuru.biz/?p=6
 152. Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine: http://www.uhuru.biz/?p=5
 153. Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere: http://www.uhuru.biz/?p=4
 154. Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept: http://www.uhuru.biz/?p=27

Source URL: http://www.uhuru.biz/?page_id=154