Alle artikler

by Jon W-A | January 21, 2010 12:48 PM

 • August 2017 (1)
  • 31: Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at vi skulle få se[1] (1)
 • May 2017 (1)
  • 07: Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold[2] (0)
 • March 2017 (1)
  • 27: Domstolene som rettsstatens voktere[3] (0)
 • January 2017 (2)
  • 24: Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart[4] (0)
  • 06: Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk[5] (2)
 • October 2016 (1)
  • 18: Den seiglivede folkefienden*[6] (0)
 • September 2016 (1)
  • 22: Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk[7] (1)
 • April 2016 (1)
  • 25: Demokratiets selvskading*[8] (1)
 • March 2016 (2)
  • 06: Offentlig ansattes ytringsfrihet*[9] (1)
  • 06: Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*[10] (0)
 • February 2016 (2)
  • 16: Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*[11] (0)
  • 16: Ytringer og handlinger*[12] (0)
 • September 2015 (1)
  • 30: Pressens kildevern og elektronisk overvåkning[13] (0)
 • August 2015 (2)
  • 09: Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering[14] (0)
  • 09: Plagiat, sitatrett og opphavsrett[15] (0)
 • April 2015 (2)
  • 26: Ytringsfrihet i praksis*[16] (1)
  • 23: Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene[17] (0)
 • January 2015 (2)
  • 20: Regjeringen og rettsstaten*[18] (1)
  • 08: Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?)[19] (0)
 • December 2014 (2)
  • 13: Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*[20] (2)
  • 13: Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?[21] (0)
 • May 2014 (2)
  • 23: Personvern i Grunnloven*[22] (4)
  • 11: I medias søkelys?*[23] (0)
 • April 2014 (2)
  • 12: VGs villfarelse[24] (5)
  • 11: Datalagringsdirektivets endelikt*[25] (5)
 • March 2014 (2)
  • 12: Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet[26] (0)
  • 05: Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold[27] (2)
 • November 2013 (2)
  • 18: Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål[28] (5)
  • 08: De ni øyne – hva ser de?*[29] (0)
 • September 2013 (1)
  • 09: Intervjuobjekter og opphavsrett*[30] (1)
 • August 2013 (1)
  • 27: Den nye kalde krigen*[31] (0)
 • June 2013 (2)
  • 25: Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…[32] (0)
  • 08: Ytringsfrihet, privatliv og injurier*[33] (1)
 • May 2013 (1)
  • 21: Verdibasert dobbelkommunikasjon?[34] (1)
 • March 2013 (1)
  • 09: Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre[35] (1)
 • February 2013 (1)
  • 02: ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*[36] (2)
 • January 2013 (2)
  • 03: Bevisbyrden for sannheten i anklager*[37] (16)
  • 01: Sitatretten[38] (3)
 • November 2012 (1)
  • 02: Politisk ytringskluss fra regjeringen*[39] (1)
 • October 2012 (1)
  • 10: Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?[40] (51)
 • September 2012 (2)
  • 11: Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*[41] (1)
  • 01: Kontrollhysteri?[42] (4)
 • August 2012 (2)
  • 13: 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart[43] (4)
  • 12: Savnet eller forfulgt?*[44] (2)
 • June 2012 (1)
  • 20: Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*[45] (9)
 • May 2012 (1)
  • 23: Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?[46] (14)
 • April 2012 (3)
  • 28: Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*[47] (11)
  • 25: Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest[48] (1)
  • 22: Lagringslogikken løper løpsk?[49] (6)
 • March 2012 (3)
  • 21: Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*)[50] (5)
  • 17: PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?[51] (3)
  • 12: Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom[52] (43)
 • February 2012 (1)
  • 08: EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv[53] (1)
 • January 2012 (4)
  • 30: Sikkerhetens absurde pris*[54] (1)
  • 17: Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten[55] (7)
  • 11: Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*[56] (6)
  • 04: EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide[57] (4)
 • December 2011 (1)
  • 04: Hvem kaster gummihansken?[58] (10)
 • October 2011 (2)
  • 21: Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*[59] (3)
  • 16: Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet[60] (4)
 • September 2011 (2)
  • 24: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?[61] (7)
  • 23: Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?[62] (10)
 • August 2011 (3)
  • 29: Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?[63] (6)
  • 27: Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7[64] (7)
  • 12: Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?[65] (5)
 • July 2011 (1)
  • 30: Anonymitet på nett – kort og enkelt[66] (19)
 • June 2011 (2)
  • 15: Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?[67] (0)
  • 01: Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK[68] (0)
 • May 2011 (2)
  • 31: Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere[69] (0)
  • 12: Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *[70] (5)
 • April 2011 (5)
  • 19: Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?[71] (3)
  • 11: Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet[72] (26)
  • 06: Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning[73] (6)
  • 05: For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff[74] (19)
  • 03: Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning[75] (9)
 • March 2011 (6)
  • 30: Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme[76] (27)
  • 15: Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?[77] (20)
  • 15: Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD[78] (5)
  • 05: Hvem tror du at du er, Erna Solberg?[79] (31)
  • 04: Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011[80] (12)
  • 02: Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?[81] (6)
 • February 2011 (6)
  • 28: PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet[82] (0)
  • 28: Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger![83] (12)
  • 20: Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter[84] (3)
  • 12: Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil[85] (11)
  • 08: Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”[86] (16)
  • 05: Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?[87] (3)
 • January 2011 (6)
  • 30: Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv[88] (7)
  • 25: Et spørsmål om tillit[89] (1)
  • 21: Datalagringsdirektivet for fall i EU?[90] (9)
  • 16: Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..[91] (5)
  • 13: Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..[92] (8)
  • 08: Har du kommunisert med “feil” folk?[93] (9)
 • December 2010 (3)
  • 22: Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?[94] (21)
  • 14: Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v[95] (5)
  • 06: Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*[96] (13)
 • November 2010 (7)
  • 29: Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”[97] (12)
  • 26: EU-ambassadør med trusler på falske premisser[98] (2)
  • 22: Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter[99] (8)
  • 18: En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.[100] (29)
  • 18: Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge[101] (4)
  • 16: Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter[102] (4)
  • 12: Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?[103] (0)
 • October 2010 (4)
  • 22: Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten[104] (10)
  • 20: Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?[105] (8)
  • 15: Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?[106] (0)
  • 12: Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak[107] (3)
 • September 2010 (3)
  • 19: Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned[108] (1)
  • 16: Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere[109] (3)
  • 14: Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?[110] (2)
 • August 2010 (2)
  • 26: Statsadvokatens rettsstatlige uføre[111] (4)
  • 15: Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?[112] (14)
 • June 2010 (1)
  • 22: Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?[113] (0)
 • May 2010 (4)
  • 26: EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?[114] (13)
  • 21: Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet[115] (4)
  • 19: Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet[116] (9)
  • 18: Newspeak og politistatslogikk[117] (13)
 • April 2010 (5)
  • 22: APs bløff(?) om Datalagring[118] (13)
  • 15: Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet[119] (14)
  • 13: Norges Statsjuristforbund?[120] (3)
  • 12: ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet[121] (1)
  • 07: Min betingede utmelding fra Juristforbundet[122] (2)
 • March 2010 (6)
  • 23: Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK[123] (0)
  • 22: Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker[124] (5)
  • 20: Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010[125] (6)
  • 19: Abnormal frihet?*[126] (5)
  • 18: Hvis de ikke respekterer våre verdier…..[127] (5)
  • 05: Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering[128] (4)
 • February 2010 (3)
  • 26: Politikens farlige forlik[129] (5)
  • 15: Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet[130] (0)
  • 12: Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms[131] (1)
 • January 2010 (2)
  • 13: EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning[132] (4)
  • 08: Datalagringsdirektivet ut på høring i dag[133] (0)
 • December 2009 (2)
  • 15: Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen[134] (2)
  • 11: Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet[135] (3)
 • November 2009 (3)
  • 29: Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol[136] (2)
  • 16: Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK[137] (0)
  • 04: Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket[138] (5)
 • October 2009 (5)
  • 29: Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?[139] (1)
  • 23: Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?[140] (3)
  • 19: Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?[141] (4)
  • 15: Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?[142] (0)
  • 08: Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?[143] (3)
 • September 2009 (2)
  • 22: Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?[144] (0)
  • 08: Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?[145] (0)
 • August 2009 (1)
  • 11: Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?[146] (0)
 • July 2009 (2)
  • 28: Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven[147] (0)
  • 22: Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?[148] (1)
 • June 2009 (2)
  • 15: ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet[149] (0)
  • 06: Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?[150] (0)
 • May 2009 (7)
  • 24: Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering[151] (2)
  • 18: Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?[152] (1)
  • 15: Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet[153] (1)
  • 15: Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment[154] (3)
  • 14: Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine[155] (0)
  • 14: Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere[156] (2)
  • 13: Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept[157] (5)

Noter - lenker i teksten
 1. Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at vi skulle få se: http://www.uhuru.biz/?p=1821
 2. Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold: http://www.uhuru.biz/?p=1790
 3. Domstolene som rettsstatens voktere: http://www.uhuru.biz/?p=1787
 4. Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart: http://www.uhuru.biz/?p=1771
 5. Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk: http://www.uhuru.biz/?p=1746
 6. Den seiglivede folkefienden*: http://www.uhuru.biz/?p=1732
 7. Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk: http://www.uhuru.biz/?p=1722
 8. Demokratiets selvskading*: http://www.uhuru.biz/?p=1708
 9. Offentlig ansattes ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1683
 10. Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*: http://www.uhuru.biz/?p=1676
 11. Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*: http://www.uhuru.biz/?p=1668
 12. Ytringer og handlinger*: http://www.uhuru.biz/?p=1666
 13. Pressens kildevern og elektronisk overvåkning: http://www.uhuru.biz/?p=1636
 14. Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering: http://www.uhuru.biz/?p=1623
 15. Plagiat, sitatrett og opphavsrett: http://www.uhuru.biz/?p=1616
 16. Ytringsfrihet i praksis*: http://www.uhuru.biz/?p=1605
 17. Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene: http://www.uhuru.biz/?p=1601
 18. Regjeringen og rettsstaten*: http://www.uhuru.biz/?p=1580
 19. Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?): http://www.uhuru.biz/?p=1561
 20. Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*: http://www.uhuru.biz/?p=1540
 21. Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?: http://www.uhuru.biz/?p=1531
 22. Personvern i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=1491
 23. I medias søkelys?*: http://www.uhuru.biz/?p=1482
 24. VGs villfarelse: http://www.uhuru.biz/?p=1474
 25. Datalagringsdirektivets endelikt*: http://www.uhuru.biz/?p=1466
 26. Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet: http://www.uhuru.biz/?p=1439
 27. Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold: http://www.uhuru.biz/?p=1431
 28. Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål: http://www.uhuru.biz/?p=1399
 29. De ni øyne – hva ser de?*: http://www.uhuru.biz/?p=1394
 30. Intervjuobjekter og opphavsrett*: http://www.uhuru.biz/?p=1367
 31. Den nye kalde krigen*: http://www.uhuru.biz/?p=1356
 32. Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…: http://www.uhuru.biz/?p=1338
 33. Ytringsfrihet, privatliv og injurier*: http://www.uhuru.biz/?p=1328
 34. Verdibasert dobbelkommunikasjon?: http://www.uhuru.biz/?p=1312
 35. Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre: http://www.uhuru.biz/?p=1293
 36. ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*: http://www.uhuru.biz/?p=1259
 37. Bevisbyrden for sannheten i anklager*: http://www.uhuru.biz/?p=1240
 38. Sitatretten: http://www.uhuru.biz/?p=1234
 39. Politisk ytringskluss fra regjeringen*: http://www.uhuru.biz/?p=1214
 40. Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?: http://www.uhuru.biz/?p=1195
 41. Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*: http://www.uhuru.biz/?p=1179
 42. Kontrollhysteri?: http://www.uhuru.biz/?p=1160
 43. 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart: http://www.uhuru.biz/?p=1134
 44. Savnet eller forfulgt?*: http://www.uhuru.biz/?p=1129
 45. Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1110
 46. Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?: http://www.uhuru.biz/?p=1102
 47. Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*: http://www.uhuru.biz/?p=1080
 48. Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest: http://www.uhuru.biz/?p=1072
 49. Lagringslogikken løper løpsk?: http://www.uhuru.biz/?p=1064
 50. Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*): http://www.uhuru.biz/?p=1047
 51. PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?: http://www.uhuru.biz/?p=1030
 52. Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom: http://www.uhuru.biz/?p=1018
 53. EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv: http://www.uhuru.biz/?p=1003
 54. Sikkerhetens absurde pris*: http://www.uhuru.biz/?p=983
 55. Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten: http://www.uhuru.biz/?p=973
 56. Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=959
 57. EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide: http://www.uhuru.biz/?p=947
 58. Hvem kaster gummihansken?: http://www.uhuru.biz/?p=931
 59. Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*: http://www.uhuru.biz/?p=906
 60. Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet: http://www.uhuru.biz/?p=885
 61. Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?: http://www.uhuru.biz/?p=876
 62. Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?: http://www.uhuru.biz/?p=867
 63. Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?: http://www.uhuru.biz/?p=850
 64. Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7: http://www.uhuru.biz/?p=844
 65. Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?: http://www.uhuru.biz/?p=833
 66. Anonymitet på nett – kort og enkelt: http://www.uhuru.biz/?p=814
 67. Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?: http://www.uhuru.biz/?p=796
 68. Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK: http://www.uhuru.biz/?p=781
 69. Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere: http://www.uhuru.biz/?p=774
 70. Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *: http://www.uhuru.biz/?p=754
 71. Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?: http://www.uhuru.biz/?p=745
 72. Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet: http://www.uhuru.biz/?p=734
 73. Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning: http://www.uhuru.biz/?p=712
 74. For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff: http://www.uhuru.biz/?p=706
 75. Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning: http://www.uhuru.biz/?p=685
 76. Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme: http://www.uhuru.biz/?p=680
 77. Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?: http://www.uhuru.biz/?p=662
 78. Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD: http://www.uhuru.biz/?p=666
 79. Hvem tror du at du er, Erna Solberg?: http://www.uhuru.biz/?p=644
 80. Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011: http://www.uhuru.biz/?p=631
 81. Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?: http://www.uhuru.biz/?p=628
 82. PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=617
 83. Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!: http://www.uhuru.biz/?p=606
 84. Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=597
 85. Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil: http://www.uhuru.biz/?p=580
 86. Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”: http://www.uhuru.biz/?p=571
 87. Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?: http://www.uhuru.biz/?p=567
 88. Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv: http://www.uhuru.biz/?p=559
 89. Et spørsmål om tillit: http://www.uhuru.biz/?p=554
 90. Datalagringsdirektivet for fall i EU?: http://www.uhuru.biz/?p=541
 91. Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..: http://www.uhuru.biz/?p=535
 92. Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..: http://www.uhuru.biz/?p=528
 93. Har du kommunisert med “feil” folk?: http://www.uhuru.biz/?p=525
 94. Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?: http://www.uhuru.biz/?p=521
 95. Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v: http://www.uhuru.biz/?p=510
 96. Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*: http://www.uhuru.biz/?p=501
 97. Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”: http://www.uhuru.biz/?p=492
 98. EU-ambassadør med trusler på falske premisser: http://www.uhuru.biz/?p=487
 99. Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=482
 100. En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.: http://www.uhuru.biz/?p=443
 101. Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge: http://www.uhuru.biz/?p=460
 102. Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter: http://www.uhuru.biz/?p=454
 103. Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?: http://www.uhuru.biz/?p=448
 104. Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten: http://www.uhuru.biz/?p=439
 105. Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=433
 106. Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?: http://www.uhuru.biz/?p=427
 107. Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak: http://www.uhuru.biz/?p=419
 108. Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned: http://www.uhuru.biz/?p=408
 109. Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere: http://www.uhuru.biz/?p=402
 110. Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?: http://www.uhuru.biz/?p=393
 111. Statsadvokatens rettsstatlige uføre: http://www.uhuru.biz/?p=372
 112. Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?: http://www.uhuru.biz/?p=353
 113. Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=341
 114. EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=331
 115. Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=325
 116. Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=319
 117. Newspeak og politistatslogikk: http://www.uhuru.biz/?p=305
 118. APs bløff(?) om Datalagring: http://www.uhuru.biz/?p=290
 119. Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=282
 120. Norges Statsjuristforbund?: http://www.uhuru.biz/?p=273
 121. ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=267
 122. Min betingede utmelding fra Juristforbundet: http://www.uhuru.biz/?p=260
 123. Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=258
 124. Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker: http://www.uhuru.biz/?p=250
 125. Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010: http://www.uhuru.biz/?p=239
 126. Abnormal frihet?*: http://www.uhuru.biz/?p=233
 127. Hvis de ikke respekterer våre verdier…..: http://www.uhuru.biz/?p=227
 128. Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering: http://www.uhuru.biz/?p=200
 129. Politikens farlige forlik: http://www.uhuru.biz/?p=192
 130. Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=188
 131. Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms: http://www.uhuru.biz/?p=180
 132. EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning: http://www.uhuru.biz/?p=38
 133. Datalagringsdirektivet ut på høring i dag: http://www.uhuru.biz/?p=30
 134. Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen: http://www.uhuru.biz/?p=29
 135. Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=28
 136. Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol: http://www.uhuru.biz/?p=25
 137. Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=24
 138. Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket: http://www.uhuru.biz/?p=23
 139. Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?: http://www.uhuru.biz/?p=22
 140. Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?: http://www.uhuru.biz/?p=21
 141. Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=20
 142. Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?: http://www.uhuru.biz/?p=19
 143. Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=18
 144. Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=17
 145. Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?: http://www.uhuru.biz/?p=16
 146. Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?: http://www.uhuru.biz/?p=15
 147. Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven: http://www.uhuru.biz/?p=13
 148. Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=12
 149. ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=11
 150. Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?: http://www.uhuru.biz/?p=10
 151. Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering: http://www.uhuru.biz/?p=9
 152. Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?: http://www.uhuru.biz/?p=8
 153. Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet: http://www.uhuru.biz/?p=7
 154. Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment: http://www.uhuru.biz/?p=6
 155. Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine: http://www.uhuru.biz/?p=5
 156. Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere: http://www.uhuru.biz/?p=4
 157. Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept: http://www.uhuru.biz/?p=27

Source URL: http://www.uhuru.biz/?page_id=154