Alle artikler

by Jon W-A | January 21, 2010 12:48 PM

 • February 2018 (1)
  • 14: Farlig undergraving av rettsstaten[1] (0)
 • January 2018 (1)
  • 10: Beskyttet av ytringsfriheten å karakterisere en tale som “verbal rasisme”[2] (0)
 • November 2017 (2)
  • 20: #metoo og arbeidsgiveres ansvar og dilemmaer*[3] (0)
  • 20: Sex, sannhet og sosiale domstoler*[4] (0)
 • October 2017 (1)
  • 23: Ansvar og bevisbyrde når personer beskylder andre for straffbare forhold[5] (0)
 • August 2017 (1)
  • 31: Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at vi skulle få se[6] (1)
 • May 2017 (1)
  • 07: Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold[7] (0)
 • March 2017 (1)
  • 27: Domstolene som rettsstatens voktere[8] (0)
 • January 2017 (2)
  • 24: Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart[9] (0)
  • 06: Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk[10] (2)
 • October 2016 (1)
  • 18: Den seiglivede folkefienden*[11] (0)
 • September 2016 (1)
  • 22: Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk[12] (1)
 • April 2016 (1)
  • 25: Demokratiets selvskading[13] (1)
 • March 2016 (2)
  • 06: Offentlig ansattes ytringsfrihet*[14] (1)
  • 06: Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*[15] (0)
 • February 2016 (2)
  • 16: Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*[16] (0)
  • 16: Ytringer og handlinger*[17] (0)
 • September 2015 (1)
  • 30: Pressens kildevern og elektronisk overvåkning[18] (0)
 • August 2015 (2)
  • 09: Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering[19] (0)
  • 09: Plagiat, sitatrett og opphavsrett[20] (0)
 • April 2015 (2)
  • 26: Ytringsfrihet i praksis*[21] (1)
  • 23: Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene[22] (0)
 • January 2015 (2)
  • 20: Regjeringen og rettsstaten*[23] (1)
  • 08: Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?)[24] (0)
 • December 2014 (2)
  • 13: Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*[25] (2)
  • 13: Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?[26] (0)
 • May 2014 (2)
  • 23: Personvern i Grunnloven*[27] (4)
  • 11: I medias søkelys?*[28] (0)
 • April 2014 (2)
  • 12: VGs villfarelse[29] (5)
  • 11: Datalagringsdirektivets endelikt*[30] (5)
 • March 2014 (2)
  • 12: Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet[31] (0)
  • 05: Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold[32] (2)
 • November 2013 (2)
  • 18: Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål[33] (5)
  • 08: De ni øyne – hva ser de?*[34] (0)
 • September 2013 (1)
  • 09: Intervjuobjekter og opphavsrett*[35] (1)
 • August 2013 (1)
  • 27: Den nye kalde krigen*[36] (0)
 • June 2013 (2)
  • 25: Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…[37] (0)
  • 08: Ytringsfrihet, privatliv og injurier*[38] (1)
 • May 2013 (1)
  • 21: Verdibasert dobbelkommunikasjon?[39] (1)
 • March 2013 (1)
  • 09: Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre[40] (1)
 • February 2013 (1)
  • 02: ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*[41] (2)
 • January 2013 (2)
  • 03: Bevisbyrden for sannheten i anklager*[42] (16)
  • 01: Sitatretten[43] (3)
 • November 2012 (1)
  • 02: Politisk ytringskluss fra regjeringen*[44] (1)
 • October 2012 (1)
  • 10: Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?[45] (51)
 • September 2012 (2)
  • 11: Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*[46] (1)
  • 01: Kontrollhysteri?[47] (4)
 • August 2012 (2)
  • 13: 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart[48] (4)
  • 12: Savnet eller forfulgt?*[49] (2)
 • June 2012 (1)
  • 20: Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*[50] (9)
 • May 2012 (1)
  • 23: Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?[51] (14)
 • April 2012 (3)
  • 28: Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*[52] (11)
  • 25: Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest[53] (1)
  • 22: Lagringslogikken løper løpsk?[54] (6)
 • March 2012 (3)
  • 21: Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*)[55] (5)
  • 17: PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?[56] (3)
  • 12: Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom[57] (43)
 • February 2012 (1)
  • 08: EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv[58] (1)
 • January 2012 (4)
  • 30: Sikkerhetens absurde pris*[59] (1)
  • 17: Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten[60] (7)
  • 11: Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*[61] (6)
  • 04: EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide[62] (4)
 • December 2011 (1)
  • 04: Hvem kaster gummihansken?[63] (10)
 • October 2011 (2)
  • 21: Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*[64] (3)
  • 16: Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet[65] (4)
 • September 2011 (2)
  • 24: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?[66] (7)
  • 23: Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?[67] (10)
 • August 2011 (3)
  • 29: Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?[68] (6)
  • 27: Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7[69] (7)
  • 12: Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?[70] (5)
 • July 2011 (1)
  • 30: Anonymitet på nett – kort og enkelt[71] (19)
 • June 2011 (2)
  • 15: Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?[72] (0)
  • 01: Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK[73] (0)
 • May 2011 (2)
  • 31: Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere[74] (0)
  • 12: Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *[75] (5)
 • April 2011 (5)
  • 19: Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?[76] (3)
  • 11: Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet[77] (26)
  • 06: Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning[78] (6)
  • 05: For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff[79] (19)
  • 03: Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning[80] (9)
 • March 2011 (6)
  • 30: Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme[81] (27)
  • 15: Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?[82] (20)
  • 15: Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD[83] (5)
  • 05: Hvem tror du at du er, Erna Solberg?[84] (31)
  • 04: Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011[85] (12)
  • 02: Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?[86] (6)
 • February 2011 (6)
  • 28: PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet[87] (0)
  • 28: Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger![88] (12)
  • 20: Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter[89] (3)
  • 12: Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil[90] (11)
  • 08: Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”[91] (16)
  • 05: Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?[92] (3)
 • January 2011 (6)
  • 30: Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv[93] (7)
  • 25: Et spørsmål om tillit[94] (1)
  • 21: Datalagringsdirektivet for fall i EU?[95] (9)
  • 16: Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..[96] (5)
  • 13: Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..[97] (8)
  • 08: Har du kommunisert med “feil” folk?[98] (9)
 • December 2010 (3)
  • 22: Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?[99] (21)
  • 14: Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v[100] (5)
  • 06: Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*[101] (13)
 • November 2010 (7)
  • 29: Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”[102] (12)
  • 26: EU-ambassadør med trusler på falske premisser[103] (2)
  • 22: Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter[104] (8)
  • 18: En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.[105] (29)
  • 18: Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge[106] (4)
  • 16: Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter[107] (4)
  • 12: Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?[108] (0)
 • October 2010 (4)
  • 22: Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten[109] (10)
  • 20: Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?[110] (8)
  • 15: Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?[111] (0)
  • 12: Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak[112] (3)
 • September 2010 (3)
  • 19: Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned[113] (1)
  • 16: Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere[114] (3)
  • 14: Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?[115] (2)
 • August 2010 (2)
  • 26: Statsadvokatens rettsstatlige uføre[116] (4)
  • 15: Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?[117] (14)
 • June 2010 (1)
  • 22: Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?[118] (0)
 • May 2010 (4)
  • 26: EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?[119] (13)
  • 21: Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet[120] (4)
  • 19: Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet[121] (9)
  • 18: Newspeak og politistatslogikk[122] (13)
 • April 2010 (5)
  • 22: APs bløff(?) om Datalagring[123] (13)
  • 15: Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet[124] (14)
  • 13: Norges Statsjuristforbund?[125] (3)
  • 12: ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet[126] (1)
  • 07: Min betingede utmelding fra Juristforbundet[127] (2)
 • March 2010 (6)
  • 23: Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK[128] (0)
  • 22: Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker[129] (5)
  • 20: Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010[130] (6)
  • 19: Abnormal frihet?*[131] (5)
  • 18: Hvis de ikke respekterer våre verdier…..[132] (5)
  • 05: Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering[133] (4)
 • February 2010 (3)
  • 26: Politikens farlige forlik[134] (5)
  • 15: Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet[135] (0)
  • 12: Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms[136] (1)
 • January 2010 (2)
  • 13: EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning[137] (4)
  • 08: Datalagringsdirektivet ut på høring i dag[138] (0)
 • December 2009 (2)
  • 15: Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen[139] (2)
  • 11: Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet[140] (3)
 • November 2009 (3)
  • 29: Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol[141] (2)
  • 16: Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK[142] (0)
  • 04: Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket[143] (5)
 • October 2009 (5)
  • 29: Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?[144] (1)
  • 23: Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?[145] (3)
  • 19: Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?[146] (4)
  • 15: Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?[147] (0)
  • 08: Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?[148] (3)
 • September 2009 (2)
  • 22: Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?[149] (0)
  • 08: Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?[150] (0)
 • August 2009 (1)
  • 11: Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?[151] (0)
 • July 2009 (2)
  • 28: Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven[152] (0)
  • 22: Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?[153] (1)
 • June 2009 (2)
  • 15: ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet[154] (0)
  • 06: Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?[155] (0)
 • May 2009 (7)
  • 24: Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering[156] (2)
  • 18: Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?[157] (1)
  • 15: Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet[158] (1)
  • 15: Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment[159] (3)
  • 14: Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine[160] (0)
  • 14: Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere[161] (2)
  • 13: Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept[162] (5)

Noter - lenker i teksten
 1. Farlig undergraving av rettsstaten: http://www.uhuru.biz/?p=1863
 2. Beskyttet av ytringsfriheten å karakterisere en tale som “verbal rasisme”: http://www.uhuru.biz/?p=1853
 3. #metoo og arbeidsgiveres ansvar og dilemmaer*: http://www.uhuru.biz/?p=1847
 4. Sex, sannhet og sosiale domstoler*: http://www.uhuru.biz/?p=1845
 5. Ansvar og bevisbyrde når personer beskylder andre for straffbare forhold: http://www.uhuru.biz/?p=1838
 6. Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at vi skulle få se: http://www.uhuru.biz/?p=1821
 7. Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold: http://www.uhuru.biz/?p=1790
 8. Domstolene som rettsstatens voktere: http://www.uhuru.biz/?p=1787
 9. Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart: http://www.uhuru.biz/?p=1771
 10. Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk: http://www.uhuru.biz/?p=1746
 11. Den seiglivede folkefienden*: http://www.uhuru.biz/?p=1732
 12. Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk: http://www.uhuru.biz/?p=1722
 13. Demokratiets selvskading: http://www.uhuru.biz/?p=1708
 14. Offentlig ansattes ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1683
 15. Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*: http://www.uhuru.biz/?p=1676
 16. Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*: http://www.uhuru.biz/?p=1668
 17. Ytringer og handlinger*: http://www.uhuru.biz/?p=1666
 18. Pressens kildevern og elektronisk overvåkning: http://www.uhuru.biz/?p=1636
 19. Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering: http://www.uhuru.biz/?p=1623
 20. Plagiat, sitatrett og opphavsrett: http://www.uhuru.biz/?p=1616
 21. Ytringsfrihet i praksis*: http://www.uhuru.biz/?p=1605
 22. Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene: http://www.uhuru.biz/?p=1601
 23. Regjeringen og rettsstaten*: http://www.uhuru.biz/?p=1580
 24. Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?): http://www.uhuru.biz/?p=1561
 25. Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*: http://www.uhuru.biz/?p=1540
 26. Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?: http://www.uhuru.biz/?p=1531
 27. Personvern i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=1491
 28. I medias søkelys?*: http://www.uhuru.biz/?p=1482
 29. VGs villfarelse: http://www.uhuru.biz/?p=1474
 30. Datalagringsdirektivets endelikt*: http://www.uhuru.biz/?p=1466
 31. Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet: http://www.uhuru.biz/?p=1439
 32. Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold: http://www.uhuru.biz/?p=1431
 33. Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål: http://www.uhuru.biz/?p=1399
 34. De ni øyne – hva ser de?*: http://www.uhuru.biz/?p=1394
 35. Intervjuobjekter og opphavsrett*: http://www.uhuru.biz/?p=1367
 36. Den nye kalde krigen*: http://www.uhuru.biz/?p=1356
 37. Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…: http://www.uhuru.biz/?p=1338
 38. Ytringsfrihet, privatliv og injurier*: http://www.uhuru.biz/?p=1328
 39. Verdibasert dobbelkommunikasjon?: http://www.uhuru.biz/?p=1312
 40. Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre: http://www.uhuru.biz/?p=1293
 41. ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*: http://www.uhuru.biz/?p=1259
 42. Bevisbyrden for sannheten i anklager*: http://www.uhuru.biz/?p=1240
 43. Sitatretten: http://www.uhuru.biz/?p=1234
 44. Politisk ytringskluss fra regjeringen*: http://www.uhuru.biz/?p=1214
 45. Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?: http://www.uhuru.biz/?p=1195
 46. Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*: http://www.uhuru.biz/?p=1179
 47. Kontrollhysteri?: http://www.uhuru.biz/?p=1160
 48. 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart: http://www.uhuru.biz/?p=1134
 49. Savnet eller forfulgt?*: http://www.uhuru.biz/?p=1129
 50. Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1110
 51. Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?: http://www.uhuru.biz/?p=1102
 52. Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*: http://www.uhuru.biz/?p=1080
 53. Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest: http://www.uhuru.biz/?p=1072
 54. Lagringslogikken løper løpsk?: http://www.uhuru.biz/?p=1064
 55. Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*): http://www.uhuru.biz/?p=1047
 56. PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?: http://www.uhuru.biz/?p=1030
 57. Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom: http://www.uhuru.biz/?p=1018
 58. EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv: http://www.uhuru.biz/?p=1003
 59. Sikkerhetens absurde pris*: http://www.uhuru.biz/?p=983
 60. Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten: http://www.uhuru.biz/?p=973
 61. Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=959
 62. EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide: http://www.uhuru.biz/?p=947
 63. Hvem kaster gummihansken?: http://www.uhuru.biz/?p=931
 64. Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*: http://www.uhuru.biz/?p=906
 65. Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet: http://www.uhuru.biz/?p=885
 66. Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?: http://www.uhuru.biz/?p=876
 67. Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?: http://www.uhuru.biz/?p=867
 68. Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?: http://www.uhuru.biz/?p=850
 69. Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7: http://www.uhuru.biz/?p=844
 70. Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?: http://www.uhuru.biz/?p=833
 71. Anonymitet på nett – kort og enkelt: http://www.uhuru.biz/?p=814
 72. Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?: http://www.uhuru.biz/?p=796
 73. Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK: http://www.uhuru.biz/?p=781
 74. Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere: http://www.uhuru.biz/?p=774
 75. Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *: http://www.uhuru.biz/?p=754
 76. Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?: http://www.uhuru.biz/?p=745
 77. Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet: http://www.uhuru.biz/?p=734
 78. Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning: http://www.uhuru.biz/?p=712
 79. For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff: http://www.uhuru.biz/?p=706
 80. Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning: http://www.uhuru.biz/?p=685
 81. Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme: http://www.uhuru.biz/?p=680
 82. Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?: http://www.uhuru.biz/?p=662
 83. Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD: http://www.uhuru.biz/?p=666
 84. Hvem tror du at du er, Erna Solberg?: http://www.uhuru.biz/?p=644
 85. Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011: http://www.uhuru.biz/?p=631
 86. Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?: http://www.uhuru.biz/?p=628
 87. PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=617
 88. Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!: http://www.uhuru.biz/?p=606
 89. Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=597
 90. Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil: http://www.uhuru.biz/?p=580
 91. Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”: http://www.uhuru.biz/?p=571
 92. Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?: http://www.uhuru.biz/?p=567
 93. Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv: http://www.uhuru.biz/?p=559
 94. Et spørsmål om tillit: http://www.uhuru.biz/?p=554
 95. Datalagringsdirektivet for fall i EU?: http://www.uhuru.biz/?p=541
 96. Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..: http://www.uhuru.biz/?p=535
 97. Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..: http://www.uhuru.biz/?p=528
 98. Har du kommunisert med “feil” folk?: http://www.uhuru.biz/?p=525
 99. Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?: http://www.uhuru.biz/?p=521
 100. Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v: http://www.uhuru.biz/?p=510
 101. Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*: http://www.uhuru.biz/?p=501
 102. Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”: http://www.uhuru.biz/?p=492
 103. EU-ambassadør med trusler på falske premisser: http://www.uhuru.biz/?p=487
 104. Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=482
 105. En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.: http://www.uhuru.biz/?p=443
 106. Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge: http://www.uhuru.biz/?p=460
 107. Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter: http://www.uhuru.biz/?p=454
 108. Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?: http://www.uhuru.biz/?p=448
 109. Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten: http://www.uhuru.biz/?p=439
 110. Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=433
 111. Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?: http://www.uhuru.biz/?p=427
 112. Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak: http://www.uhuru.biz/?p=419
 113. Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned: http://www.uhuru.biz/?p=408
 114. Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere: http://www.uhuru.biz/?p=402
 115. Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?: http://www.uhuru.biz/?p=393
 116. Statsadvokatens rettsstatlige uføre: http://www.uhuru.biz/?p=372
 117. Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?: http://www.uhuru.biz/?p=353
 118. Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=341
 119. EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=331
 120. Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=325
 121. Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=319
 122. Newspeak og politistatslogikk: http://www.uhuru.biz/?p=305
 123. APs bløff(?) om Datalagring: http://www.uhuru.biz/?p=290
 124. Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=282
 125. Norges Statsjuristforbund?: http://www.uhuru.biz/?p=273
 126. ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=267
 127. Min betingede utmelding fra Juristforbundet: http://www.uhuru.biz/?p=260
 128. Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=258
 129. Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker: http://www.uhuru.biz/?p=250
 130. Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010: http://www.uhuru.biz/?p=239
 131. Abnormal frihet?*: http://www.uhuru.biz/?p=233
 132. Hvis de ikke respekterer våre verdier…..: http://www.uhuru.biz/?p=227
 133. Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering: http://www.uhuru.biz/?p=200
 134. Politikens farlige forlik: http://www.uhuru.biz/?p=192
 135. Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=188
 136. Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms: http://www.uhuru.biz/?p=180
 137. EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning: http://www.uhuru.biz/?p=38
 138. Datalagringsdirektivet ut på høring i dag: http://www.uhuru.biz/?p=30
 139. Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen: http://www.uhuru.biz/?p=29
 140. Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=28
 141. Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol: http://www.uhuru.biz/?p=25
 142. Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=24
 143. Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket: http://www.uhuru.biz/?p=23
 144. Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?: http://www.uhuru.biz/?p=22
 145. Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?: http://www.uhuru.biz/?p=21
 146. Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=20
 147. Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?: http://www.uhuru.biz/?p=19
 148. Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=18
 149. Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=17
 150. Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?: http://www.uhuru.biz/?p=16
 151. Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?: http://www.uhuru.biz/?p=15
 152. Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven: http://www.uhuru.biz/?p=13
 153. Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=12
 154. ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=11
 155. Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?: http://www.uhuru.biz/?p=10
 156. Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering: http://www.uhuru.biz/?p=9
 157. Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?: http://www.uhuru.biz/?p=8
 158. Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet: http://www.uhuru.biz/?p=7
 159. Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment: http://www.uhuru.biz/?p=6
 160. Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine: http://www.uhuru.biz/?p=5
 161. Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere: http://www.uhuru.biz/?p=4
 162. Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept: http://www.uhuru.biz/?p=27

Source URL: http://www.uhuru.biz/?page_id=154