Alle artikler

by Jon W-A | January 21, 2010 12:48 PM

 • May 2017 (1)
  • 07: Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold[1] (0)
 • March 2017 (1)
  • 27: Domstolene som rettsstatens voktere[2] (0)
 • January 2017 (2)
  • 24: Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart[3] (0)
  • 06: Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk[4] (2)
 • October 2016 (1)
  • 18: Den seiglivede folkefienden*[5] (0)
 • September 2016 (1)
  • 22: Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk[6] (1)
 • April 2016 (1)
  • 25: Demokratiets selvskading*[7] (1)
 • March 2016 (2)
  • 06: Offentlig ansattes ytringsfrihet*[8] (1)
  • 06: Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*[9] (0)
 • February 2016 (2)
  • 16: Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*[10] (0)
  • 16: Ytringer og handlinger*[11] (0)
 • September 2015 (1)
  • 30: Pressens kildevern og elektronisk overvåkning[12] (0)
 • August 2015 (2)
  • 09: Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering[13] (0)
  • 09: Plagiat, sitatrett og opphavsrett[14] (0)
 • April 2015 (2)
  • 26: Ytringsfrihet i praksis*[15] (1)
  • 23: Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene[16] (0)
 • January 2015 (2)
  • 20: Regjeringen og rettsstaten*[17] (1)
  • 08: Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?)[18] (0)
 • December 2014 (2)
  • 13: Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*[19] (2)
  • 13: Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?[20] (0)
 • May 2014 (2)
  • 23: Personvern i Grunnloven*[21] (4)
  • 11: I medias søkelys?*[22] (0)
 • April 2014 (2)
  • 12: VGs villfarelse[23] (5)
  • 11: Datalagringsdirektivets endelikt*[24] (4)
 • March 2014 (2)
  • 12: Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet[25] (0)
  • 05: Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold[26] (2)
 • November 2013 (2)
  • 18: Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål[27] (5)
  • 08: De ni øyne – hva ser de?*[28] (0)
 • September 2013 (1)
  • 09: Intervjuobjekter og opphavsrett*[29] (1)
 • August 2013 (1)
  • 27: Den nye kalde krigen*[30] (0)
 • June 2013 (2)
  • 25: Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…[31] (0)
  • 08: Ytringsfrihet, privatliv og injurier*[32] (1)
 • May 2013 (1)
  • 21: Verdibasert dobbelkommunikasjon?[33] (1)
 • March 2013 (1)
  • 09: Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre[34] (1)
 • February 2013 (1)
  • 02: ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*[35] (2)
 • January 2013 (2)
  • 03: Bevisbyrden for sannheten i anklager*[36] (16)
  • 01: Sitatretten[37] (3)
 • November 2012 (1)
  • 02: Politisk ytringskluss fra regjeringen*[38] (1)
 • October 2012 (1)
  • 10: Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?[39] (51)
 • September 2012 (2)
  • 11: Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*[40] (1)
  • 01: Kontrollhysteri?[41] (4)
 • August 2012 (2)
  • 13: 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart[42] (4)
  • 12: Savnet eller forfulgt?*[43] (2)
 • June 2012 (1)
  • 20: Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*[44] (9)
 • May 2012 (1)
  • 23: Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?[45] (14)
 • April 2012 (3)
  • 28: Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*[46] (11)
  • 25: Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest[47] (1)
  • 22: Lagringslogikken løper løpsk?[48] (6)
 • March 2012 (3)
  • 21: Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*)[49] (5)
  • 17: PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?[50] (3)
  • 12: Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom[51] (43)
 • February 2012 (1)
  • 08: EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv[52] (1)
 • January 2012 (4)
  • 30: Sikkerhetens absurde pris*[53] (1)
  • 17: Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten[54] (7)
  • 11: Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*[55] (6)
  • 04: EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide[56] (4)
 • December 2011 (1)
  • 04: Hvem kaster gummihansken?[57] (10)
 • October 2011 (2)
  • 21: Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*[58] (3)
  • 16: Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet[59] (4)
 • September 2011 (2)
  • 24: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?[60] (7)
  • 23: Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?[61] (10)
 • August 2011 (3)
  • 29: Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?[62] (6)
  • 27: Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7[63] (7)
  • 12: Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?[64] (5)
 • July 2011 (1)
  • 30: Anonymitet på nett – kort og enkelt[65] (19)
 • June 2011 (2)
  • 15: Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?[66] (0)
  • 01: Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK[67] (0)
 • May 2011 (2)
  • 31: Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere[68] (0)
  • 12: Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *[69] (5)
 • April 2011 (5)
  • 19: Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?[70] (3)
  • 11: Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet[71] (26)
  • 06: Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning[72] (6)
  • 05: For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff[73] (19)
  • 03: Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning[74] (9)
 • March 2011 (6)
  • 30: Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme[75] (27)
  • 15: Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?[76] (20)
  • 15: Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD[77] (5)
  • 05: Hvem tror du at du er, Erna Solberg?[78] (31)
  • 04: Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011[79] (12)
  • 02: Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?[80] (6)
 • February 2011 (6)
  • 28: PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet[81] (0)
  • 28: Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger![82] (12)
  • 20: Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter[83] (3)
  • 12: Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil[84] (11)
  • 08: Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”[85] (16)
  • 05: Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?[86] (3)
 • January 2011 (6)
  • 30: Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv[87] (7)
  • 25: Et spørsmål om tillit[88] (1)
  • 21: Datalagringsdirektivet for fall i EU?[89] (9)
  • 16: Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..[90] (5)
  • 13: Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..[91] (8)
  • 08: Har du kommunisert med “feil” folk?[92] (9)
 • December 2010 (3)
  • 22: Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?[93] (21)
  • 14: Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v[94] (5)
  • 06: Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*[95] (13)
 • November 2010 (7)
  • 29: Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”[96] (12)
  • 26: EU-ambassadør med trusler på falske premisser[97] (2)
  • 22: Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter[98] (8)
  • 18: En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.[99] (29)
  • 18: Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge[100] (4)
  • 16: Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter[101] (4)
  • 12: Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?[102] (0)
 • October 2010 (4)
  • 22: Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten[103] (10)
  • 20: Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?[104] (8)
  • 15: Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?[105] (0)
  • 12: Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak[106] (3)
 • September 2010 (3)
  • 19: Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned[107] (1)
  • 16: Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere[108] (3)
  • 14: Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?[109] (2)
 • August 2010 (2)
  • 26: Statsadvokatens rettsstatlige uføre[110] (4)
  • 15: Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?[111] (14)
 • June 2010 (1)
  • 22: Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?[112] (0)
 • May 2010 (4)
  • 26: EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?[113] (13)
  • 21: Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet[114] (4)
  • 19: Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet[115] (9)
  • 18: Newspeak og politistatslogikk[116] (13)
 • April 2010 (5)
  • 22: APs bløff(?) om Datalagring[117] (13)
  • 15: Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet[118] (14)
  • 13: Norges Statsjuristforbund?[119] (3)
  • 12: ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet[120] (1)
  • 07: Min betingede utmelding fra Juristforbundet[121] (2)
 • March 2010 (6)
  • 23: Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK[122] (0)
  • 22: Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker[123] (5)
  • 20: Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010[124] (6)
  • 19: Abnormal frihet?*[125] (5)
  • 18: Hvis de ikke respekterer våre verdier…..[126] (5)
  • 05: Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering[127] (4)
 • February 2010 (3)
  • 26: Politikens farlige forlik[128] (5)
  • 15: Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet[129] (0)
  • 12: Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms[130] (1)
 • January 2010 (2)
  • 13: EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning[131] (4)
  • 08: Datalagringsdirektivet ut på høring i dag[132] (0)
 • December 2009 (2)
  • 15: Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen[133] (2)
  • 11: Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet[134] (3)
 • November 2009 (3)
  • 29: Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol[135] (2)
  • 16: Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK[136] (0)
  • 04: Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket[137] (5)
 • October 2009 (5)
  • 29: Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?[138] (1)
  • 23: Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?[139] (3)
  • 19: Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?[140] (4)
  • 15: Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?[141] (0)
  • 08: Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?[142] (3)
 • September 2009 (2)
  • 22: Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?[143] (0)
  • 08: Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?[144] (0)
 • August 2009 (1)
  • 11: Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?[145] (0)
 • July 2009 (2)
  • 28: Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven[146] (0)
  • 22: Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?[147] (1)
 • June 2009 (2)
  • 15: ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet[148] (0)
  • 06: Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?[149] (0)
 • May 2009 (7)
  • 24: Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering[150] (2)
  • 18: Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?[151] (1)
  • 15: Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet[152] (1)
  • 15: Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment[153] (3)
  • 14: Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine[154] (0)
  • 14: Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere[155] (2)
  • 13: Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept[156] (5)

Noter - lenker i teksten
 1. Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold: http://www.uhuru.biz/?p=1790
 2. Domstolene som rettsstatens voktere: http://www.uhuru.biz/?p=1787
 3. Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart: http://www.uhuru.biz/?p=1771
 4. Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk: http://www.uhuru.biz/?p=1746
 5. Den seiglivede folkefienden*: http://www.uhuru.biz/?p=1732
 6. Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk: http://www.uhuru.biz/?p=1722
 7. Demokratiets selvskading*: http://www.uhuru.biz/?p=1708
 8. Offentlig ansattes ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1683
 9. Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*: http://www.uhuru.biz/?p=1676
 10. Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*: http://www.uhuru.biz/?p=1668
 11. Ytringer og handlinger*: http://www.uhuru.biz/?p=1666
 12. Pressens kildevern og elektronisk overvåkning: http://www.uhuru.biz/?p=1636
 13. Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering: http://www.uhuru.biz/?p=1623
 14. Plagiat, sitatrett og opphavsrett: http://www.uhuru.biz/?p=1616
 15. Ytringsfrihet i praksis*: http://www.uhuru.biz/?p=1605
 16. Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene: http://www.uhuru.biz/?p=1601
 17. Regjeringen og rettsstaten*: http://www.uhuru.biz/?p=1580
 18. Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?): http://www.uhuru.biz/?p=1561
 19. Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*: http://www.uhuru.biz/?p=1540
 20. Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?: http://www.uhuru.biz/?p=1531
 21. Personvern i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=1491
 22. I medias søkelys?*: http://www.uhuru.biz/?p=1482
 23. VGs villfarelse: http://www.uhuru.biz/?p=1474
 24. Datalagringsdirektivets endelikt*: http://www.uhuru.biz/?p=1466
 25. Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet: http://www.uhuru.biz/?p=1439
 26. Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold: http://www.uhuru.biz/?p=1431
 27. Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål: http://www.uhuru.biz/?p=1399
 28. De ni øyne – hva ser de?*: http://www.uhuru.biz/?p=1394
 29. Intervjuobjekter og opphavsrett*: http://www.uhuru.biz/?p=1367
 30. Den nye kalde krigen*: http://www.uhuru.biz/?p=1356
 31. Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…: http://www.uhuru.biz/?p=1338
 32. Ytringsfrihet, privatliv og injurier*: http://www.uhuru.biz/?p=1328
 33. Verdibasert dobbelkommunikasjon?: http://www.uhuru.biz/?p=1312
 34. Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre: http://www.uhuru.biz/?p=1293
 35. ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*: http://www.uhuru.biz/?p=1259
 36. Bevisbyrden for sannheten i anklager*: http://www.uhuru.biz/?p=1240
 37. Sitatretten: http://www.uhuru.biz/?p=1234
 38. Politisk ytringskluss fra regjeringen*: http://www.uhuru.biz/?p=1214
 39. Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?: http://www.uhuru.biz/?p=1195
 40. Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*: http://www.uhuru.biz/?p=1179
 41. Kontrollhysteri?: http://www.uhuru.biz/?p=1160
 42. 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart: http://www.uhuru.biz/?p=1134
 43. Savnet eller forfulgt?*: http://www.uhuru.biz/?p=1129
 44. Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1110
 45. Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?: http://www.uhuru.biz/?p=1102
 46. Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*: http://www.uhuru.biz/?p=1080
 47. Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest: http://www.uhuru.biz/?p=1072
 48. Lagringslogikken løper løpsk?: http://www.uhuru.biz/?p=1064
 49. Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*): http://www.uhuru.biz/?p=1047
 50. PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?: http://www.uhuru.biz/?p=1030
 51. Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom: http://www.uhuru.biz/?p=1018
 52. EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv: http://www.uhuru.biz/?p=1003
 53. Sikkerhetens absurde pris*: http://www.uhuru.biz/?p=983
 54. Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten: http://www.uhuru.biz/?p=973
 55. Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=959
 56. EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide: http://www.uhuru.biz/?p=947
 57. Hvem kaster gummihansken?: http://www.uhuru.biz/?p=931
 58. Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*: http://www.uhuru.biz/?p=906
 59. Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet: http://www.uhuru.biz/?p=885
 60. Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?: http://www.uhuru.biz/?p=876
 61. Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?: http://www.uhuru.biz/?p=867
 62. Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?: http://www.uhuru.biz/?p=850
 63. Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7: http://www.uhuru.biz/?p=844
 64. Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?: http://www.uhuru.biz/?p=833
 65. Anonymitet på nett – kort og enkelt: http://www.uhuru.biz/?p=814
 66. Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?: http://www.uhuru.biz/?p=796
 67. Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK: http://www.uhuru.biz/?p=781
 68. Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere: http://www.uhuru.biz/?p=774
 69. Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *: http://www.uhuru.biz/?p=754
 70. Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?: http://www.uhuru.biz/?p=745
 71. Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet: http://www.uhuru.biz/?p=734
 72. Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning: http://www.uhuru.biz/?p=712
 73. For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff: http://www.uhuru.biz/?p=706
 74. Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning: http://www.uhuru.biz/?p=685
 75. Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme: http://www.uhuru.biz/?p=680
 76. Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?: http://www.uhuru.biz/?p=662
 77. Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD: http://www.uhuru.biz/?p=666
 78. Hvem tror du at du er, Erna Solberg?: http://www.uhuru.biz/?p=644
 79. Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011: http://www.uhuru.biz/?p=631
 80. Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?: http://www.uhuru.biz/?p=628
 81. PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=617
 82. Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!: http://www.uhuru.biz/?p=606
 83. Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=597
 84. Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil: http://www.uhuru.biz/?p=580
 85. Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”: http://www.uhuru.biz/?p=571
 86. Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?: http://www.uhuru.biz/?p=567
 87. Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv: http://www.uhuru.biz/?p=559
 88. Et spørsmål om tillit: http://www.uhuru.biz/?p=554
 89. Datalagringsdirektivet for fall i EU?: http://www.uhuru.biz/?p=541
 90. Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..: http://www.uhuru.biz/?p=535
 91. Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..: http://www.uhuru.biz/?p=528
 92. Har du kommunisert med “feil” folk?: http://www.uhuru.biz/?p=525
 93. Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?: http://www.uhuru.biz/?p=521
 94. Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v: http://www.uhuru.biz/?p=510
 95. Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*: http://www.uhuru.biz/?p=501
 96. Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”: http://www.uhuru.biz/?p=492
 97. EU-ambassadør med trusler på falske premisser: http://www.uhuru.biz/?p=487
 98. Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=482
 99. En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.: http://www.uhuru.biz/?p=443
 100. Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge: http://www.uhuru.biz/?p=460
 101. Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter: http://www.uhuru.biz/?p=454
 102. Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?: http://www.uhuru.biz/?p=448
 103. Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten: http://www.uhuru.biz/?p=439
 104. Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=433
 105. Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?: http://www.uhuru.biz/?p=427
 106. Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak: http://www.uhuru.biz/?p=419
 107. Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned: http://www.uhuru.biz/?p=408
 108. Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere: http://www.uhuru.biz/?p=402
 109. Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?: http://www.uhuru.biz/?p=393
 110. Statsadvokatens rettsstatlige uføre: http://www.uhuru.biz/?p=372
 111. Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?: http://www.uhuru.biz/?p=353
 112. Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=341
 113. EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=331
 114. Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=325
 115. Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=319
 116. Newspeak og politistatslogikk: http://www.uhuru.biz/?p=305
 117. APs bløff(?) om Datalagring: http://www.uhuru.biz/?p=290
 118. Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=282
 119. Norges Statsjuristforbund?: http://www.uhuru.biz/?p=273
 120. ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=267
 121. Min betingede utmelding fra Juristforbundet: http://www.uhuru.biz/?p=260
 122. Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=258
 123. Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker: http://www.uhuru.biz/?p=250
 124. Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010: http://www.uhuru.biz/?p=239
 125. Abnormal frihet?*: http://www.uhuru.biz/?p=233
 126. Hvis de ikke respekterer våre verdier…..: http://www.uhuru.biz/?p=227
 127. Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering: http://www.uhuru.biz/?p=200
 128. Politikens farlige forlik: http://www.uhuru.biz/?p=192
 129. Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=188
 130. Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms: http://www.uhuru.biz/?p=180
 131. EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning: http://www.uhuru.biz/?p=38
 132. Datalagringsdirektivet ut på høring i dag: http://www.uhuru.biz/?p=30
 133. Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen: http://www.uhuru.biz/?p=29
 134. Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=28
 135. Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol: http://www.uhuru.biz/?p=25
 136. Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=24
 137. Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket: http://www.uhuru.biz/?p=23
 138. Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?: http://www.uhuru.biz/?p=22
 139. Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?: http://www.uhuru.biz/?p=21
 140. Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=20
 141. Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?: http://www.uhuru.biz/?p=19
 142. Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=18
 143. Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=17
 144. Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?: http://www.uhuru.biz/?p=16
 145. Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?: http://www.uhuru.biz/?p=15
 146. Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven: http://www.uhuru.biz/?p=13
 147. Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=12
 148. ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=11
 149. Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?: http://www.uhuru.biz/?p=10
 150. Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering: http://www.uhuru.biz/?p=9
 151. Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?: http://www.uhuru.biz/?p=8
 152. Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet: http://www.uhuru.biz/?p=7
 153. Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment: http://www.uhuru.biz/?p=6
 154. Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine: http://www.uhuru.biz/?p=5
 155. Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere: http://www.uhuru.biz/?p=4
 156. Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept: http://www.uhuru.biz/?p=27

Source URL: http://www.uhuru.biz/?page_id=154