Alle artikler

by Jon W-A | January 21, 2010 12:48 PM

 • March 2017 (1)
  • 27: Domstolene som rettsstatens voktere[1] (0)
 • January 2017 (2)
  • 24: Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart[2] (0)
  • 06: Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk[3] (2)
 • October 2016 (1)
  • 18: Den seiglivede folkefienden*[4] (0)
 • September 2016 (1)
  • 22: Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk[5] (1)
 • April 2016 (1)
  • 25: Demokratiets selvskading*[6] (1)
 • March 2016 (2)
  • 06: Offentlig ansattes ytringsfrihet*[7] (1)
  • 06: Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*[8] (0)
 • February 2016 (2)
  • 16: Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*[9] (0)
  • 16: Ytringer og handlinger*[10] (0)
 • September 2015 (1)
  • 30: Pressens kildevern og elektronisk overvåkning[11] (0)
 • August 2015 (2)
  • 09: Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering[12] (0)
  • 09: Plagiat, sitatrett og opphavsrett[13] (0)
 • April 2015 (2)
  • 26: Ytringsfrihet i praksis*[14] (1)
  • 23: Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene[15] (0)
 • January 2015 (2)
  • 20: Regjeringen og rettsstaten*[16] (1)
  • 08: Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?)[17] (0)
 • December 2014 (2)
  • 13: Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*[18] (2)
  • 13: Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?[19] (0)
 • May 2014 (2)
  • 23: Personvern i Grunnloven*[20] (4)
  • 11: I medias søkelys?*[21] (0)
 • April 2014 (2)
  • 12: VGs villfarelse[22] (5)
  • 11: Datalagringsdirektivets endelikt*[23] (4)
 • March 2014 (2)
  • 12: Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet[24] (0)
  • 05: Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold[25] (2)
 • November 2013 (2)
  • 18: Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål[26] (5)
  • 08: De ni øyne – hva ser de?*[27] (0)
 • September 2013 (1)
  • 09: Intervjuobjekter og opphavsrett*[28] (1)
 • August 2013 (1)
  • 27: Den nye kalde krigen*[29] (0)
 • June 2013 (2)
  • 25: Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…[30] (0)
  • 08: Ytringsfrihet, privatliv og injurier*[31] (1)
 • May 2013 (1)
  • 21: Verdibasert dobbelkommunikasjon?[32] (1)
 • March 2013 (1)
  • 09: Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre[33] (1)
 • February 2013 (1)
  • 02: ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*[34] (2)
 • January 2013 (2)
  • 03: Bevisbyrden for sannheten i anklager*[35] (16)
  • 01: Sitatretten[36] (3)
 • November 2012 (1)
  • 02: Politisk ytringskluss fra regjeringen*[37] (1)
 • October 2012 (1)
  • 10: Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?[38] (51)
 • September 2012 (2)
  • 11: Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*[39] (1)
  • 01: Kontrollhysteri?[40] (4)
 • August 2012 (2)
  • 13: 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart[41] (4)
  • 12: Savnet eller forfulgt?*[42] (2)
 • June 2012 (1)
  • 20: Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*[43] (9)
 • May 2012 (1)
  • 23: Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?[44] (14)
 • April 2012 (3)
  • 28: Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*[45] (11)
  • 25: Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest[46] (1)
  • 22: Lagringslogikken løper løpsk?[47] (6)
 • March 2012 (3)
  • 21: Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*)[48] (5)
  • 17: PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?[49] (3)
  • 12: Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom[50] (43)
 • February 2012 (1)
  • 08: EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv[51] (1)
 • January 2012 (4)
  • 30: Sikkerhetens absurde pris*[52] (1)
  • 17: Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten[53] (7)
  • 11: Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*[54] (6)
  • 04: EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide[55] (4)
 • December 2011 (1)
  • 04: Hvem kaster gummihansken?[56] (10)
 • October 2011 (2)
  • 21: Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*[57] (3)
  • 16: Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet[58] (4)
 • September 2011 (2)
  • 24: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?[59] (7)
  • 23: Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?[60] (10)
 • August 2011 (3)
  • 29: Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?[61] (6)
  • 27: Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7[62] (7)
  • 12: Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?[63] (5)
 • July 2011 (1)
  • 30: Anonymitet på nett – kort og enkelt[64] (19)
 • June 2011 (2)
  • 15: Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?[65] (0)
  • 01: Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK[66] (0)
 • May 2011 (2)
  • 31: Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere[67] (0)
  • 12: Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *[68] (5)
 • April 2011 (5)
  • 19: Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?[69] (3)
  • 11: Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet[70] (26)
  • 06: Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning[71] (6)
  • 05: For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff[72] (19)
  • 03: Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning[73] (9)
 • March 2011 (6)
  • 30: Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme[74] (27)
  • 15: Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?[75] (20)
  • 15: Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD[76] (5)
  • 05: Hvem tror du at du er, Erna Solberg?[77] (31)
  • 04: Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011[78] (12)
  • 02: Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?[79] (6)
 • February 2011 (6)
  • 28: PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet[80] (0)
  • 28: Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger![81] (12)
  • 20: Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter[82] (3)
  • 12: Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil[83] (11)
  • 08: Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”[84] (16)
  • 05: Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?[85] (3)
 • January 2011 (6)
  • 30: Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv[86] (7)
  • 25: Et spørsmål om tillit[87] (1)
  • 21: Datalagringsdirektivet for fall i EU?[88] (9)
  • 16: Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..[89] (5)
  • 13: Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..[90] (8)
  • 08: Har du kommunisert med “feil” folk?[91] (9)
 • December 2010 (3)
  • 22: Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?[92] (21)
  • 14: Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v[93] (5)
  • 06: Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*[94] (13)
 • November 2010 (7)
  • 29: Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”[95] (12)
  • 26: EU-ambassadør med trusler på falske premisser[96] (2)
  • 22: Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter[97] (8)
  • 18: En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.[98] (29)
  • 18: Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge[99] (4)
  • 16: Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter[100] (4)
  • 12: Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?[101] (0)
 • October 2010 (4)
  • 22: Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten[102] (10)
  • 20: Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?[103] (8)
  • 15: Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?[104] (0)
  • 12: Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak[105] (3)
 • September 2010 (3)
  • 19: Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned[106] (1)
  • 16: Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere[107] (3)
  • 14: Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?[108] (2)
 • August 2010 (2)
  • 26: Statsadvokatens rettsstatlige uføre[109] (4)
  • 15: Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?[110] (14)
 • June 2010 (1)
  • 22: Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?[111] (0)
 • May 2010 (4)
  • 26: EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?[112] (13)
  • 21: Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet[113] (4)
  • 19: Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet[114] (9)
  • 18: Newspeak og politistatslogikk[115] (13)
 • April 2010 (5)
  • 22: APs bløff(?) om Datalagring[116] (13)
  • 15: Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet[117] (14)
  • 13: Norges Statsjuristforbund?[118] (3)
  • 12: ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet[119] (1)
  • 07: Min betingede utmelding fra Juristforbundet[120] (2)
 • March 2010 (6)
  • 23: Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK[121] (0)
  • 22: Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker[122] (5)
  • 20: Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010[123] (6)
  • 19: Abnormal frihet?*[124] (5)
  • 18: Hvis de ikke respekterer våre verdier…..[125] (5)
  • 05: Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering[126] (4)
 • February 2010 (3)
  • 26: Politikens farlige forlik[127] (5)
  • 15: Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet[128] (0)
  • 12: Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms[129] (1)
 • January 2010 (2)
  • 13: EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning[130] (4)
  • 08: Datalagringsdirektivet ut på høring i dag[131] (0)
 • December 2009 (2)
  • 15: Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen[132] (2)
  • 11: Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet[133] (3)
 • November 2009 (3)
  • 29: Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol[134] (2)
  • 16: Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK[135] (0)
  • 04: Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket[136] (5)
 • October 2009 (5)
  • 29: Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?[137] (1)
  • 23: Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?[138] (3)
  • 19: Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?[139] (4)
  • 15: Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?[140] (0)
  • 08: Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?[141] (3)
 • September 2009 (2)
  • 22: Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?[142] (0)
  • 08: Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?[143] (0)
 • August 2009 (1)
  • 11: Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?[144] (0)
 • July 2009 (2)
  • 28: Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven[145] (0)
  • 22: Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?[146] (1)
 • June 2009 (2)
  • 15: ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet[147] (0)
  • 06: Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?[148] (0)
 • May 2009 (7)
  • 24: Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering[149] (2)
  • 18: Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?[150] (1)
  • 15: Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet[151] (1)
  • 15: Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment[152] (3)
  • 14: Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine[153] (0)
  • 14: Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere[154] (2)
  • 13: Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept[155] (5)

Noter - lenker i teksten
 1. Domstolene som rettsstatens voktere: http://www.uhuru.biz/?p=1787
 2. Britisk høyesteretts “Brexit”-avgjørelse – kort forklart: http://www.uhuru.biz/?p=1771
 3. Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk: http://www.uhuru.biz/?p=1746
 4. Den seiglivede folkefienden*: http://www.uhuru.biz/?p=1732
 5. Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk: http://www.uhuru.biz/?p=1722
 6. Demokratiets selvskading*: http://www.uhuru.biz/?p=1708
 7. Offentlig ansattes ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1683
 8. Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*: http://www.uhuru.biz/?p=1676
 9. Misforståtte konstitusjonelle bekymringer*: http://www.uhuru.biz/?p=1668
 10. Ytringer og handlinger*: http://www.uhuru.biz/?p=1666
 11. Pressens kildevern og elektronisk overvåkning: http://www.uhuru.biz/?p=1636
 12. Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering: http://www.uhuru.biz/?p=1623
 13. Plagiat, sitatrett og opphavsrett: http://www.uhuru.biz/?p=1616
 14. Ytringsfrihet i praksis*: http://www.uhuru.biz/?p=1605
 15. Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene: http://www.uhuru.biz/?p=1601
 16. Regjeringen og rettsstaten*: http://www.uhuru.biz/?p=1580
 17. Freedom of expression – a reminder of offence, shock and disturbance(?): http://www.uhuru.biz/?p=1561
 18. Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*: http://www.uhuru.biz/?p=1540
 19. Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?: http://www.uhuru.biz/?p=1531
 20. Personvern i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=1491
 21. I medias søkelys?*: http://www.uhuru.biz/?p=1482
 22. VGs villfarelse: http://www.uhuru.biz/?p=1474
 23. Datalagringsdirektivets endelikt*: http://www.uhuru.biz/?p=1466
 24. Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet: http://www.uhuru.biz/?p=1439
 25. Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold: http://www.uhuru.biz/?p=1431
 26. Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål: http://www.uhuru.biz/?p=1399
 27. De ni øyne – hva ser de?*: http://www.uhuru.biz/?p=1394
 28. Intervjuobjekter og opphavsrett*: http://www.uhuru.biz/?p=1367
 29. Den nye kalde krigen*: http://www.uhuru.biz/?p=1356
 30. Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…: http://www.uhuru.biz/?p=1338
 31. Ytringsfrihet, privatliv og injurier*: http://www.uhuru.biz/?p=1328
 32. Verdibasert dobbelkommunikasjon?: http://www.uhuru.biz/?p=1312
 33. Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre: http://www.uhuru.biz/?p=1293
 34. ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*: http://www.uhuru.biz/?p=1259
 35. Bevisbyrden for sannheten i anklager*: http://www.uhuru.biz/?p=1240
 36. Sitatretten: http://www.uhuru.biz/?p=1234
 37. Politisk ytringskluss fra regjeringen*: http://www.uhuru.biz/?p=1214
 38. Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?: http://www.uhuru.biz/?p=1195
 39. Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*: http://www.uhuru.biz/?p=1179
 40. Kontrollhysteri?: http://www.uhuru.biz/?p=1160
 41. 22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart: http://www.uhuru.biz/?p=1134
 42. Savnet eller forfulgt?*: http://www.uhuru.biz/?p=1129
 43. Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*: http://www.uhuru.biz/?p=1110
 44. Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?: http://www.uhuru.biz/?p=1102
 45. Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*: http://www.uhuru.biz/?p=1080
 46. Rett i retten – det skal også synes at den skjer fyllest: http://www.uhuru.biz/?p=1072
 47. Lagringslogikken løper løpsk?: http://www.uhuru.biz/?p=1064
 48. Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*): http://www.uhuru.biz/?p=1047
 49. PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?: http://www.uhuru.biz/?p=1030
 50. Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom: http://www.uhuru.biz/?p=1018
 51. EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv: http://www.uhuru.biz/?p=1003
 52. Sikkerhetens absurde pris*: http://www.uhuru.biz/?p=983
 53. Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten: http://www.uhuru.biz/?p=973
 54. Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*: http://www.uhuru.biz/?p=959
 55. EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide: http://www.uhuru.biz/?p=947
 56. Hvem kaster gummihansken?: http://www.uhuru.biz/?p=931
 57. Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*: http://www.uhuru.biz/?p=906
 58. Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet: http://www.uhuru.biz/?p=885
 59. Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?: http://www.uhuru.biz/?p=876
 60. Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?: http://www.uhuru.biz/?p=867
 61. Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?: http://www.uhuru.biz/?p=850
 62. Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7: http://www.uhuru.biz/?p=844
 63. Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?: http://www.uhuru.biz/?p=833
 64. Anonymitet på nett – kort og enkelt: http://www.uhuru.biz/?p=814
 65. Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?: http://www.uhuru.biz/?p=796
 66. Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK: http://www.uhuru.biz/?p=781
 67. Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere: http://www.uhuru.biz/?p=774
 68. Fremskrittspartiet på presserettslig villspor *: http://www.uhuru.biz/?p=754
 69. Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?: http://www.uhuru.biz/?p=745
 70. Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet: http://www.uhuru.biz/?p=734
 71. Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning: http://www.uhuru.biz/?p=712
 72. For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff: http://www.uhuru.biz/?p=706
 73. Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning: http://www.uhuru.biz/?p=685
 74. Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme: http://www.uhuru.biz/?p=680
 75. Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?: http://www.uhuru.biz/?p=662
 76. Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD: http://www.uhuru.biz/?p=666
 77. Hvem tror du at du er, Erna Solberg?: http://www.uhuru.biz/?p=644
 78. Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011: http://www.uhuru.biz/?p=631
 79. Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?: http://www.uhuru.biz/?p=628
 80. PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=617
 81. Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!: http://www.uhuru.biz/?p=606
 82. Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=597
 83. Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil: http://www.uhuru.biz/?p=580
 84. Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”: http://www.uhuru.biz/?p=571
 85. Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?: http://www.uhuru.biz/?p=567
 86. Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv: http://www.uhuru.biz/?p=559
 87. Et spørsmål om tillit: http://www.uhuru.biz/?p=554
 88. Datalagringsdirektivet for fall i EU?: http://www.uhuru.biz/?p=541
 89. Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..: http://www.uhuru.biz/?p=535
 90. Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..: http://www.uhuru.biz/?p=528
 91. Har du kommunisert med “feil” folk?: http://www.uhuru.biz/?p=525
 92. Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?: http://www.uhuru.biz/?p=521
 93. Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v: http://www.uhuru.biz/?p=510
 94. Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*: http://www.uhuru.biz/?p=501
 95. Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”: http://www.uhuru.biz/?p=492
 96. EU-ambassadør med trusler på falske premisser: http://www.uhuru.biz/?p=487
 97. Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter: http://www.uhuru.biz/?p=482
 98. En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.: http://www.uhuru.biz/?p=443
 99. Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge: http://www.uhuru.biz/?p=460
 100. Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter: http://www.uhuru.biz/?p=454
 101. Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?: http://www.uhuru.biz/?p=448
 102. Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten: http://www.uhuru.biz/?p=439
 103. Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=433
 104. Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?: http://www.uhuru.biz/?p=427
 105. Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak: http://www.uhuru.biz/?p=419
 106. Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned: http://www.uhuru.biz/?p=408
 107. Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere: http://www.uhuru.biz/?p=402
 108. Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?: http://www.uhuru.biz/?p=393
 109. Statsadvokatens rettsstatlige uføre: http://www.uhuru.biz/?p=372
 110. Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?: http://www.uhuru.biz/?p=353
 111. Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=341
 112. EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=331
 113. Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=325
 114. Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=319
 115. Newspeak og politistatslogikk: http://www.uhuru.biz/?p=305
 116. APs bløff(?) om Datalagring: http://www.uhuru.biz/?p=290
 117. Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=282
 118. Norges Statsjuristforbund?: http://www.uhuru.biz/?p=273
 119. ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=267
 120. Min betingede utmelding fra Juristforbundet: http://www.uhuru.biz/?p=260
 121. Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=258
 122. Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker: http://www.uhuru.biz/?p=250
 123. Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010: http://www.uhuru.biz/?p=239
 124. Abnormal frihet?*: http://www.uhuru.biz/?p=233
 125. Hvis de ikke respekterer våre verdier…..: http://www.uhuru.biz/?p=227
 126. Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering: http://www.uhuru.biz/?p=200
 127. Politikens farlige forlik: http://www.uhuru.biz/?p=192
 128. Siste replikkveksling med Helga Pedersen i debatten om Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=188
 129. Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms: http://www.uhuru.biz/?p=180
 130. EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning: http://www.uhuru.biz/?p=38
 131. Datalagringsdirektivet ut på høring i dag: http://www.uhuru.biz/?p=30
 132. Pressens kildevern utvides i ny dom fra Menneskerettsdomstolen: http://www.uhuru.biz/?p=29
 133. Et lite tankekors for Ap med hensyn til å argumentere for Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=28
 134. Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol: http://www.uhuru.biz/?p=25
 135. Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK: http://www.uhuru.biz/?p=24
 136. Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket: http://www.uhuru.biz/?p=23
 137. Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?: http://www.uhuru.biz/?p=22
 138. Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?: http://www.uhuru.biz/?p=21
 139. Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=20
 140. Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?: http://www.uhuru.biz/?p=19
 141. Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?: http://www.uhuru.biz/?p=18
 142. Må opphavsretten vike for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=17
 143. Valg ’09 – finnes det partier igjen som egentlig respekterer rettsstaten og menneskerettighetene ?: http://www.uhuru.biz/?p=16
 144. Britene ser konsekvensene av nye overvåkningsfullmakter – lærer Norge av dette?: http://www.uhuru.biz/?p=15
 145. Regjeringen svarer på ICJ-Norges spørsmål angående FRA-loven: http://www.uhuru.biz/?p=13
 146. Er Se&Hørs journalistikk en fare for ytringsfriheten?: http://www.uhuru.biz/?p=12
 147. ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet: http://www.uhuru.biz/?p=11
 148. Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?: http://www.uhuru.biz/?p=10
 149. Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering: http://www.uhuru.biz/?p=9
 150. Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?: http://www.uhuru.biz/?p=8
 151. Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet: http://www.uhuru.biz/?p=7
 152. Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment: http://www.uhuru.biz/?p=6
 153. Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine: http://www.uhuru.biz/?p=5
 154. Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere: http://www.uhuru.biz/?p=4
 155. Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept: http://www.uhuru.biz/?p=27

Source URL: http://www.uhuru.biz/?page_id=154