Curriculum vitae

Jon Wessel-Aas

advokat med møterett for Høyesterett

 

UTDANNELSE:

1983-1985: International Baccalaureate, United World College of the Atlantic

1985-1988: Bsc. International Relations, London School of Economics & Political Science

1988-1989: Jeger i Hæren, verneplikt

1990-1995: Cand. jur., Universitetet i Oslo

 

ARBEIDSERFARING (som jurist):

1995-1999: Advokat i Advokatfirmaet Schjødt

1999-2011 : Advokat i Norsk rikskringkasting AS

2011-dd : Partner i Bing Hodneland advokatselskap

 

ØVRIGE JURIDISKE VERV/AKTIVITETER:

Styreleder (og tidligere daglig leder), Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Medlem av Rådet for Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, UiO.

Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og Personvern

Leder av Advokatbladets redaksjonsråd

Leder av Advokatforeningens programpanel

Medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for medierett

Medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for Juristenes fagdager

Veileder årlig studentlaget fra UiO i Den nordiske prosedyrekonkurransen om menneskerettigheter

Foreleser på masterprogrammet ved Senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, UiO.

Veileder/sensor på masteroppgaver ved Det juridiske fakultet, UiO.

Foreleser hos Juristenes Utdanningssenter

Foreleser om jus og sosiale medier på BI

 

FAGLIGE PUBLIKASJONER:

Ikke skyt pianisten – om pressens videreformidlingsansvar, Lov og Rett nr 7 2003

“Pressefrihet kontra personvern – nye signaler fra Strasbourg?”, Lov og Rett 2005 nr 5-6

“Personvernet og pressefriheten: Konsolidering fra Høyesterett”, Lov og Rett nr 4 2006

“Straffri overtredelse av domstolsavgjørelser?”, Lov og Rett 2008 nr 1

“Pressefriheten og privatlivets fred – en oppsummering av rettstilstanden og en krtikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken”, Lov og Rett 2008 nr10

“Krenker svensk overvåkningslov norske borgeres menneskerettigheter?” Kritisk Juss nr 1 2009

“Datalagringsdirektivet og EMK – en kommentar til Ingvild Bruce”, Lov og Rett nr 3 2010

Bidragsyter (forfatter til kapittelet “Paradigmeskifte i pressefriheten“) til verket Norsk presses historie, Hans Fredrik Dahl m fl (red), Universitetsforlaget (2010)

Datalagringsdirektivet – er dets krav til lagring forenlig med Den europeiske menneskerettskonvensjon?“, artikkel i boken Overvåkning i en rettsstat, Dag Wiese Schartum (red), Fagbokforlaget (2010)

Den liberale rettstats indre fiender, anmeldelse i Prosa 4/10 av bøkene Norge i kamp mot terrorisme, Iselin Nordenhaug og Jan Oskar Engene, Universitetsforlaget (2008), Terrorindustrien, Joakim Hammerlin (Manifest 2009) og Til forsvar for personvernet, Kristin Clemet og John Olav Egeland (red), Universitetsforlaget (2010)

Kan ideen om den liberale, demokratiske rettsstat overleve hvis samfunnsvern blir politikkens overordnede mål?, Tidsskrift for Strafferett 4/2010

Sosiale medier i alle offentlighet, Brandtzæg, Gillund, Krokan, Kvalnes, Meling og Wessel-Aas, Kommuneforlaget (2011) – med bidraget Hva sier jusen når byråkratiet flyttes fra offentlige kontorer og ut på torget? (korrekturmanus)

“Når journalister havner i rettssalen – og hvordan de kan unngå det”,  bidrag (manus) i Gravende journalistikk – metode, prosess og etikk, Guri Hjeltnes og Morten Møller Warmedal (red), Gyldendal Akademisk Forlag 2012

“Krigen mot terror og den norske rettsstaten”, Internasjonal Politikk 1/2012 s 114, Universitetsforlaget

“Meninger, ytringer, handlinger”, Nytt Norsk Tidsskrift 1/2012 s 113, Universitetsforlaget (sammen med Helge Rønning)

Kapittel om norsk rett (sammen med Olav Torvund og Magnus Ødegaard) i The Technology, Media and Telecommunications Review, John P. Janka (red), Law Business Research 2012, 2013 og 2014.

Jus og sosiale medier  Kommuneforlaget 2013 (kan òg lastes ned som e-bok i iTunes)

Effektivisering av subsidiaritet i EMK – en replikk til Marius Emberland“, Lov og Rett 10/2013

“Grunnlov og personvern anno 2014”Manifest Tidsskrift, mai 2014

EU-domstolen har talt: datalagringsdirektivet er ugyldig“, Lov & Data 2/2014

Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake?, delrapport til prosjektet “Status for ytringsfriheten i Norge”, Fritt Ord/Institutt for samfunnsforskning/FAFO/Universitetet i Oslo/TNS/Jon Wessel-Aas (2014)

“Kommunalt overstyre”Syn og segn 1-2016

Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikkCappelen Damm Akademisk 2016

Den seiglivede folkefienden, Norsklæreren nr 3/2016, Fagbokforlaget

Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser,  Marjan Nadim, Audun Fladmoe og Jon Wessel-Aas, Rapport (2016:17) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2016)

Hatefulle ytringer Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer,  Jon Wessel-Aas, Audun Fladmoe og Marjan Nadim, Rapport (2016:16) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2016) – English version: Hate speech, report 3: The boundary between freedom of speech and criminal law protecion against hate speech

 

AVISKRONIKKER/-DEBATTINNLEGG – utvalg:

Domstolene åpner seg, Dagens Næringsliv 19/12-2002

Når kan advokater blåse i taushetsplikten?, Aftenposten 22/1-2003

Gripsrud & Cos inkompetanse, Dagens Næringsliv 1/9-2003

Redaktør Valgerd, Dagens Næringsliv 25/2-2004

Kjendis-journalistikkens krokodilletårer, Dagens Næringsliiv 9/9-2004

Lyd- og bildeforbud fra retten må fjernes, Aftenposten 31/12-2005

Kan 1,5 millioner lesere ta feil?, Dagbladet 29/11-2006

Medier og menneskeretter, Dagens Næringsliv 17/12-2007

Redaksjonelt hykleri, Dagens Næringsliv 22/2-2008

Du gamla, du totalitära?, Aftenposten 27/6-2008 (Sammen med Nils Øy)

For svak jus fra utrederen, Aftenposten 13/11-2008

Sverige bryter menneskerettighetene, Dagbladet 11/2-2009

Dårlig politisk reklame, Aftenposten 12/3-2010 (Sammen med Anine Kierulf)

Giske-koden, Dagens Næringsliv 17/3-2009

Giske og menneskerettighetene, Dagbladet 29/5-2009

Hvem skal kontrollere kontrollregimet?, Dagbladet 31/10-2009

Mitt ekstreme standpunkt, Dagbladet 10/11-2009

Siste kontrollspørsmål, Dagbladet 25/11-2009

Kunnskapsløst av Pedersen, Dagbladet 15/2-2010

Alle borgere under mistanke, Dagbladet 15/5-2010 (sammen med Joakim Hammerlin)

Storbergets demokrati, Bergens Tidende 31/5-2010 (sammen med Frode Elgesem)

Vil avkle Storberget, Klassekampen 19/6-2010

Statsadvokatenes nytale, Aftenposten 30/8-2010

Kinesiske speilbilder, Dagbladet 12/11-2010

EU-ambassadør med falske premisser, Aftenposten 25/11-2010

Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror, Dagsavisen 6/12-2010

Et spørsmål om tillit, Bergens Tidende 24/1-2011 (sammen med Mette Yvonne Larsen)

Frykter maktkåt stat, intervju i Klassekampen 20/2-2011

Personvern og liberale prinsipper , Dagens Næringsliv 7/3-2011

Mener DLD følger politistatslogikk, intervju i Nationen 11/3-2011

Når selv jurister svikter rettsstaten, Bergens Tidende, 27/3-2011

Datalagringslogikken, Verdens Gang 1/4-2011

Datalagringens logiske brist, Ny Tid 8/4-2011

Mer demokrati og åpenhet – og mer overvåkning?, Aftenposten 12/8-2011

Varsom, men ikke fryktsom, Dagens Næringsliv 8/9-2011 (artikkelen i ren tekst)

Anonymitet på nett – kan eller bør det forbys?, Hegnar Online 10/9-2011

Datalagringslogikken – fra Stortinget til domstolene?, desk.no 17/10-2011

Offentliggjøring av skattelister – fritt frem?, Hegnar Online 29/10-2011

Heksejakt på terrortanker, Aftenposten 23/11-2011

Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven, Dagsavisen – Nye meninger 13/1-2011

Førstehjelp eller nådestøt?, Aftenposten 30/1-2012 (sammen med Ketil Lund, Anine Kierulf, Jan Borgen, Else Leona McClimens og Lars Oftedal Broch)

Sikkerhetens absurde pris, Dagbladet 30/1-2012

Menneskerettsdomstolens legitimitet, Klassekampen 4/2-2012 (sammen med Anine Kierulf og Ketil Lund)

Eier du dine kontakter i sosiale medier?, Hegnar Online 25/2-2012

Det ubehagelige oppgjøret, Aftenposten 12/4-2012

Rett og makt i enden av regnbuen, Dagbladet 30/4-2012

Skolerett?, Dagbladet 14/5-2012 (sammen med Barneombudet, Reidar Hjermann)

Fritt frem for overvåkning av ansatte?, Hegnar Online 19/5-2012

Likhet for loven , Dagbladet 21/6-2012

Farlig sammenblanding , Klassekampen 28/6-2012

Sommer i P2 – Jon Wessel-Aas,  NRK P2 29/7-2012

Savnet eller forfulgt, Dagbladet 12/8-2012

Nødvendig hemmelighold?, Aftenposten 12/9-2012

Festtaler med innhold?, Bergens Tidende 27/9-2012 

Politisk ytringskluss, Dagbladet 2/11-2012

Forvirret om skyldDagbladet 4/1-2013

Destruktiv diskusjon, Dagsavisen 8/1-2012

Syng nå – eller hold munn? , NRK Ytring 30/1-2013

De nye publisisteneDagbladet 21/3-2013

Bedriftsleder – nå også redaktør?Hegnar Online 11/5-2013

Demokratisk privatlivMorgenbladet 7/6-2013 (også publisert her)

Et Instagram for myeNRK Ytring 25/6-2013

Digitale syndere i sommersolenBergens Tidende 12/7-2013

Demokratiets sikkerhetDagbladet 26/8-2013

Den nye kalde krigenDagbladet 30/8-2013

Oppkonstruert om opphavsrett, Dagens Næringsliv 9/9-2013 (også publisert her m/lenker til andre innlegg i debatten)

Vilkårlige prinsipper i Listhaug-sakenAftenposten 24/10-2013

Ni øyne – hva ser de?Dagbladet 6/11-2013

Opphavsrett og lenker på InternettHegnar Online 29/3-2014 (sammen med Magnus Ødegaard)

VGs villfarelseVerdens Gang 17/4-2014 (lenken går til bloggversjonen)

Hva gjør du hvis VG eller Kapital ringer?Hegnar Online 2/5-2014

Med rett til å glemmesHegnar Online 17/5-2014 (sammen med Svein Dale Soleng)

Demokratiets beskytter, Bergens Tidende 20/5-2014

Lov å likeHegnar Online 27/6-2014

Andres nett-tv på ditt nettsted, Hegnar Online  14/11-2014

Falske basestasjoner – hva sier jusen?, Aftenposten 14/12 2014

Havner dine nyttårsbilder i avisen?Hegnar Online 3/1-2015

Regjeringen og rettsstatenAftenposten 22/1-2015 (sammen med Ketil Lund og Mads Andenæs)

Lov og rett i NydalenNRK Ytring 10/3-2015

For mye ytringsfrihet?Aftenposten 26/4-2015

Europas øverste rettsinstanser har gitt tydelig beskjed til politikerne: Nå er det nok!Aftenposten 7/10-2015

Struper overføring av personopplysninger til USAHegnar Online 8/10-2015 (sammen med Svein Dale Soleng)

Ikke stjel tweeten min?Hegnar Online 10/10-2015 (sammen med Benedicte Langford)

Tomme garantier og masseovervåkningAftenposten 13/10-2015

Hvem må tilpasse seg?Dagens Næringsliv 18/10-2015 (sammen med Vegar Waage)

Misforståtte konstitusjonelle bekymringer, Klassekampen 16/1-2016 (sammen med Veslemøy Aga)

Skjør respekt for ytringsfrihetenVerdens Gang 24/1-2016

Ytringer og handlingerAftenposten 6/2-2016

Fulgte ikke retningslinjer da høyesterettsjustitiarius ble utnevnt, Aftenposten 29/2-2016

Kommunalt overstyreFramtida 4/3-2016

Lite tillitvekkende fra JustisdepartementetAftenposten 7/3-2016

Demokratiets selvskading, Ny Tid, 14/4-2016

Mener Michael Tetzschner at Sivilombudsmannen bør avskaffes?Aftenposten 9/5-2016 (sammen med Vidar Strømme og Anine Kierulf)

Playboy-saken: EU-domstolen kriminaliserer lenkingHegnar Online 17/9-2016 (sammen med Vegar Waage)

Hevnporno – hvem har ansvaret?Hegnar Online 15/10-2016

Digital grenseovervåkning utenfor lovens grenserNRK Ytring 8/1-2017

Bekymringsverdig demokratiforståelse,  Aftenposten 23/1-2017

Hva dreide Brexit-dommen seg om? Hegnar Online 28/1-2017

Hva må advokater, leger og lærere tåle? Hegnar Online 8/7-2017 (sammen med Veslemøy Aga)

Sex, sannhet og sosiale domstoler Hegnar Online 18/11-2017 og Nettavisen 20/11-2017

#metoo og arbeidsgiveres ansvar og dilemmaer Bergens Tidende 19/11-2017 og Medier24 20/11-2017

Den brysomme rettssikkerheten Aftenposten 14/2-2018 (sammen med Malcolm Langford)

 

 

SKRIV UT (PRINT)