Min betingede utmelding fra Juristforbundet

I går ble jeg kjent med at Akademikerne – som er paraplyorganisasjonen til flere fagoranisasjoner, herunder Norges Juristforbund – har sendt inn høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet.

Uttalelsen – som er på en drøy halvside – konkluderer med at Akademikerne er “forbeholdent positive” til innføring av Datalagringsdirektivet. Som hovedbegrunnelse skrives meget lite innsiktsfullt at innføring av direktivet handler  “i stor grad om å skape et felles regelverk for å strukturere lagring av informasjon som allerede i dag lagres i utstrakt  grad”.

At Norges Juristforbund – som organiserer jurister fra alle sektorer, så vel private som offentlige – aksepterer en slik knapp og åpenbart lite utredet eller debattert uttalelse i et spørsmål som jurister bør være de første til å problematisere, finner jeg fullstendig uakseptabelt. Det er ganske åpenbart at store deler av medlemsmassen i Norges Juristforbund anser disse spørsmålene som langt mer problematiske. Når styret i forbundet som blant annet ledes av og har et øvrig medlem fra politijuristene, tilsynelatende har tilsluttet seg Akademikernes uttalelse, vitner det derfor også om manglende respekt for den medlemsmassen et fagforbund representerer.

Jeg har derfor i dag sendt inn brev med betinget utmelding fra Norges Juristforbund. Brevet og begrunnelsen kan leses her. Jeg vet allerede om flere jurister som vil gjøre det samme, og jeg vil oppfordre enda flere til å følge etter.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

2 Comments

  1. Ja dette var en tannløs og øyensynelig kunnskapsløs høringsuttalelse. Jeg er verken jurist eller medlem så kan ikke melde meg ut….

  1. Norges Statsjuristforbund? | § UHURU

Leave a Reply